Header image

Veilig en prettig fietsen in Winterswijk

WINTERSWIJK - Provincie en gemeente investeren samen in het verbeteren van fietspaden in Winterswijk en het aanleggen van een fietspad bij de Schimmelpennincklaan

Aantrekkelijke fietsgemeente
Winterswijk kenmerkt zich door de mooie omgeving en de vele mogelijkheden om te fietsen mede dankzij een goed fietspadennetwerk. Onlangs heeft de gemeente een aantal fietspaden overgenomen van het Recreatieschap. Dit zijn vaak smalle wegen, zandpaden of halfverharde wegen. Voor de oudere fietsers of mensen met een e-bike is het lastig om hierover te fietsen. Om de omgeving nog aantrekkelijker te maken voor de  inwoners en de vele toeristen investeren gemeente en provincie samen in verbreding en verharding van 19km fietspad. Het gaat hier o.a. om de Dollemansweg, Bessinkgoorweg en Rotweg. Het totale project kost 575.000 euro. De provincie investeert 200.000 euro. 

Veilig fietsen langs de Schimmelpennincklaan
De Schimmelpennicklaan is een weg die door de omliggende wijken Hoge Wieber, Rikker en Bargerbosch veel wordt gebruikt. De route naar lagere school Bargerpaske en naar de sportvoorzieningen en zwembad Jaspers loopt hierlangs. Op deze weg mag 50km worden gereden. De gemeente gaat een fietspad aanleggen dat aansluit aan de ene kant op het fietspad rondom de rotonde van de Rikker en aan de andere kant op de 30 km zone bij de school  Zo wordt het fietsen hier veiliger en gemakkelijker. Het project kost 498.000 euro waarvan de provincie 200.000 euro betaalt. Ander nieuws