Header image

Pr8werkbijeenkomst: Gezocht, zorg-zzp’ers in de Achterhoek

ACHTERHOEK - De airco van de Theaterzaal van het Gerrit Komrijcollege draaide dinsdagmiddag 18 juni op volle toeren. De zaal was geheel gevuld met belangstellenden voor de Pr8werkbijeenkomst “Gezocht, zorg-zzp’ers in de Achterhoek”. Zo’n 200 mensen, van wie al 60 procent zorg-zzp’er is en 30 procent overweegt zzp’er te worden, waren naar Winterswijk afgereisd in de hitte.

Bij het rondetafelgesprek ging de dagvoorzitter Tanja Abbas in gesprek met zorgaanbieders, gemeenten en ZZP-Nederland. De vertegenwoordigers van de zorgaanbieders gaven eenstemmig aan dat meer flexibele arbeid noodzakelijk is om de kwaliteit van de zorg op peil en vooral betaalbaar te houden. “De vraag van de cliënt verandert: die wil de regie over zijn eigen leven en ook over de zorg die hij geleverd krijgt”, aldus Maarten van Rixtel in de introductiefilm, “daar moeten we met maatwerk op in kunnen spelen”.

Bij de gemeenten is nog veel onduidelijk en in ontwikkeling. De gemeenten worden per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het uitvoeren van WMO-beleid. Iedere gemeente heeft zelf de keuze welke rol zij daarin wil nemen, als informatieverstrekker, coördinator of ook uitvoerder van zorg.

De wijkgerichte aanpak met wijkregisseurs en een netwerk van professionele en vrijwillige zorg en andere diensten, dat is het perspectief dat in meerdere gemeenten de komende jaren met inzet van samenwerkende zzp’ers en zorgaanbieders de nieuwe realiteit zal worden. “De ontwikkelingen in de zorg en de manier waarop de gemeente Oude-IJsselstreek daarmee omgaat, onder andere door invoering van wijkgericht werken, biedt kansen veel kansen voor zzp-ers!”

Meer informatie: www.pr8werk.nl, lilianboonstra@hotmail.com, 06-82000133, programmamanager Pr8werkAnder nieuws