Header image

Joris Bengevoord nieuwe burgemeester Winterswijk

WINTERSWIJK -De heer B.J.J. Bengevoord, 32 jaar (GroenLinks) is per 21 april 2017 benoemd tot burgemeester van de gemeente Winterswijk. Joris Bengevoord is sinds 2010 raadslid in de gemeente Tilburg. Vanuit zijn functie als raadslid was hij o.a. voorzitter van de werkgroep Agenda Sociaal Domein, voorzitter van de Themacommissie Leefbaarheid en voorzitter Raadswerkgroep Transitie Jeugdzorg.

 

Op 10 oktober 2016 heeft de gemeenteraad van Winterswijk de profielschets voor de nieuwe burgemeester, in het bijzijn van de commissaris van de Koning in Gelderland Clemens Cornielje, vastgesteld.

 

Voor de burgemeestersvacature Winterswijk (ca. 29.000 inwoners) hadden zich 25 sollicitanten per brief gemeld. De commissaris van de Koning heeft gesprekken gevoerd met meerdere kandidaten. Vervolgens heeft hij overleg gehad met de door de gemeenteraad van Winterswijk ingestelde vertrouwenscommissie.
De vertrouwenscommissie heeft eveneens gesprekken gevoerd met een aantal kandidaten. Op basis van de vastgestelde profielschets heeft de vertrouwenscommissie twee kandidaten voorgedragen aan de gemeenteraad. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de aanbeveling van de gemeenteraad en het advies van de commissaris van de Koning overgenomen.

 

Tijdens de raadsvergadering van vrijdag 21 april 2017 wordt de heer Bengevoord beëdigd door de commissaris van de Koning en aansluitend vindt de installatie plaats. 

 

De commissaris van de Koning treedt in deze procedure op als rijksheer.Ander nieuws