Header image

IVN Oost-Achterhoek organiseert wandeling in Corle

WINTERSWIJK - De afdeling IVN Oost-Achterhoek, Vereniging voor Natuur- en duurzaamheid organiseert een wandeling over in het Nationaal Lindearboretum te Corle, gemeente Winterswijk. Dit keer vindt de wandeling plaats op zondag 16 juni: Men vertrekt om 14.00 uur. Startplaats: Meenkmolenweg 33, 7119 AH Winterswijk - Corle. Volg de IVN borden.

De titel zegt veel over de toepassing van één van de oudste inheemse bomen; de Linde. Helaas zijn er nog maar enkele mooie Lindelanen in ons land te vinden. Dit ondanks dat deze bomen rond de middeleeuwen een belangrijk export product was van Nederlandse kwekers.

Het Nationaal Lindearboretum is een bijzondere plek. Het betreft een waterwingebied van ca. 30 ha. waar nog een 10 tal pompputten zijn en verschillende oude gebouwen die werden gebruikt door Waterbedrijf Gelderland, destijds nog de WOG. Het oude pomp- en filtergebouw zijn inmiddels vervangen door een moderne pompkelder met water reservoir en groen filtertanks.

Het ontwerp van de bomentuin bestaat uit 4 kwartielen. Het eerste kwartiel heeft de titel 'cultuur'. In dit gedeelte staat de bestaande bebouwing van het pompstation en worden de diverse snoei en lei vormen zichtbaar gemaakt. Het tweede en derde kwartiel hebben de respectievelijke titel ‘cultuurlijk’ en ‘natuurlijk’. Het betreft hier het overgangsgebied waarin de beekloop zich bevindt en het grootste gedeelte van de Lindencollectie in een parkachtige opstelling wordt gepresenteerd. Het vierde kwartiel heeft als titel ‘natuur’. Hier bevinden zich enkele infiltratie bekkens en akkers met inheemse kruiden. (Bron www.lindearboretum.nl)

Informatie over excursies: André Hendriks 0544-352043Ander nieuws