Header image

Prijs Prins Bernhard Cultuurfonds voor Hennie ter Bogt

ARNHEM - De heer Hennie ter Bogt uit Vragender (gemeente Oost Gelre) is de Bokaal van het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland 2013 toegekend. Hij krijgt de prijs voor zijn jarenlange inzet op het gebied van natuur- en landschapsbeheer. Ter Bogt dankt de onderscheiding aan zijn rol bij de Stichting Marke Vragender Veen en aan de wijze waarop hij mensen heeft geïnspireerd zich in te zetten voor hun eigen leefomgeving.

Hennie ter Bogt (1938) is al ruim 45 jaar secretaris van en drijvende kracht achter de Stichting Marke Vragender Veen. Het Vragender Veen is een van de belangrijkste hoogveengebieden van ons land en herbergt een groot aantal beschermde planten en dieren. Generaties lang was het in handen van boeren, die in het geweer kwamen bij de dreigende onteigening van het natuurgebied. Naar aanleiding hiervan werd in 1956 de Stichting Marke Vragender Veen (SMVV) opgericht. Het eigendom bleef aanvankelijk in handen van boeren. Inmiddels is een groot deel van het veen door de stichting aangekocht. De stichting beheert het veen en de bufferzone waarmee het moet worden beschermd tegen de instroom van voedselrijk water, dat schadelijk is voor de ontwikkeling van het veen. Om het hoogveen optimaal te beschermen, wordt de grond in de bufferzone niet bemest en worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt.

Stichting Marke Vragender Veen wordt beschouwd als de oudste agrarische natuurvereniging van Nederland. De rijke historie van natuurbeheer in handen van boeren staat borg voor een fundament waarmee kan worden geanticipeerd op nieuwe ontwikkelingen. In de loop der tijd is de SMVV uitgegroeid tot een brede agrarische natuurbeschermingsorganisatie, waarin het agrarisch natuurbeheer op harmonieuze wijze is verweven met de huidige landbouw. Bij deze ontwikkeling heeft Hennie ter Bogt een wezenlijke rol gespeeld. Belangrijke pijlers van de organisatie zijn het respecteren van de belangen van de agrariërs en het dragen van medeverantwoordelijkheid voor onderhoud van het landschap.

Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland heeft vooral veel waardering voor het feit dat Hennie ter Bogt als geen ander weet mensen te inspireren en te activeren. In het bijzonder geldt dat voor de vele vrijwilligers die voor de stichting actief zijn. In de omgeving van het Vragender Veen heeft de bevolking via de Stichting Marke Vragender Veen en de Vriendenclub verantwoordelijkheid genomen voor haar eigen leefomgeving. Gesteld kan worden dat Hennie ter Bogt daarbij van doorslaggevende betekenis is geweest en nog altijd is. Hennie ter Bogt is ook bestuurslid van de VALA, de vereniging van alle agrarische natuurverenigingen in de Achterhoek.

In 1995 heeft het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland een prijs ingesteld die elk oneven jaar wordt toegekend aan een persoon of instelling die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van cultuur of natuurbehoud in Gelderland. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 5.000 voor een project op het werkterrein van het Cultuurfonds en een bokaal. De bokaal voor Hennie ter Bogt is een ontwerp van beeldend kunstenares Ria Roerdink.

De prijs wordt overhandigd door de voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland, Clemens Cornielje, commissaris van de Koning in Gelderland, op 27 september 2013 om 16.00 uur in Restaurant Beneman, Winterswijkseweg 9, 7134 NB Vragender.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds stimuleert cultuur en natuurbehoud in Nederland, op grote en op kleine schaal. Bijzondere initiatieven, bevlogenheid en talent moedigt het fonds aan met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen. Door actieve fondsenwerving en inkomsten uit loterijen kan het fonds jaarlijks ruim 3.500 projecten en personen ondersteunen. Het Cultuurfonds is actief als intermediair voor het mecenaat en beheert meer dan 260 CultuurFondsen op Naam voor particulieren, stichtingen en bedrijven die cultuur een warm hart toedragenAnder nieuws