Header image

Nieuwe Nederlanders en senioren gaan samen schilderen

LICHTENVOORDE - Op woensdag 25 oktober en dinsdag 7 november, van 10.00 – 11.30 uur, gaan senioren van Careaz en andere belangstellende senioren uit de gemeente samen schilderen met nieuwe Nederlanders. Deze laatste groep volgt onderwijs bij de Internationale Schakelklas van het Graafschapcollege. Zij worden ondersteund bij het doorstromen naar een beroepsopleiding of VMBO.

De activiteit vindt plaats in Atelier The Madhouse, Middachtenstraat 45 in Lichtenvoorde. I.v.m. de grootte van de werkruimte is het fijn voor de organisatie om te weten hoe groot het deelnemersaantal is. Daarom graag vóór dinsdag 24 oktober aanmelden bij de receptie van Antoniushove; 0544 – 372 064.

Onder leiding van beeldend kunstenaar Astrid Vredegoor worden monumentale gebouwen in Lichtenvoorde op doek vastgelegd. Er wordt in groepen van 4 personen aan een schilderij gewerkt. De 2e bijeenkomst wordt er gewisseld en gaat een andere groep het schilderij afmaken. Behalve dat het mooi is om in groepsverband met kunst actief te zijn worden op deze manier de contacten onderling bevorderd. Men leert elkaar beter kennen. Een mooie opmaat voor toekomstige culturele ontmoetingen binnen Cultuur in de Wijk. De komende maanden zijn er verschillende andere thema’s die aan de orde komen zoals muziek/ zingen, culinaire kunst, religie, taal, dans.

De activiteiten vinden plaats in het kader van Cultuur in de Wijk. Dit is een initiatief van de gemeente Oost Gelre en komt mede tot stand via de Brede Impuls regeling, waarbij combinatiefunctionarissen worden ingezet om sport en cultuur te bevorderen.
Boogie Woogie, cultuurcentrum, voert het project uit.

Meer informatie:
Harry ten Brinke
06 484 565 52
harry@boogiewoogie.nlAnder nieuws