Header image

Meekenesch al een jaar duurzaam verwarmd

LICHTENVOORDE - Ruim een jaar wordt zwembad Meekenesch nu verwarmd met duurzame energie geleverd door EnergieK b.v. Duurzame energie, want EnergieK maakt gebruik van de restwarmte van de BIR. BIR is een samenwerking van GMB en Waterstromen en zet afval om in duurzame warmte en elektriciteit. Door BIR wordt biogas geproduceerd. Dat gas wordt vervolgens in een kleine elektriciteitscentrale gebruikt voor de opwekking van groene stroom. De generatoren, die zorgen voor de opwekking van stroom, moeten worden gekoeld. Die koeling veroorzaakt een extra energiestroom in de vorm van proceswater met een temperatuur van 80 graden Celsius. Deze energiestroom is restwarmte en werd tot voor kort de lucht ingeblazen. Een win-winsituatie dus, waarbij het zwembad Meekenesch de restwarmte gebruikt die door EnergieK wordt geleverd en BIR BV die energie niet hoeft te vernietigen. De restwarmte komt via een leiding bijna recht vanaf de BIR naar het zwembad.

 

Zoals bekend is het Meekenesch de eerste aansluiting van de stadsverwarming in deze vorm. In een volgende fase is het de bedoeling dat het gemeentehuis en Antoniushove gaan volgen.

 

Naast het feit dat ze het belangrijk vinden dat men gebruik maakt van duurzame energie zorgt het voor een lagere energierekening voor het Meekenesch. Zo kunnen ze het Meekenesch ook financieel goed blijven exploiteren.

 

Het eerste jaar was een jaar van opstarten, inregelen en zorgen dat de installatie zo goed mogelijk gaat werken. Een proces dat continue aandacht blijft vragen. Ook organisatorisch zijn de puntjes op de i gezet. Hetgeen onlangs geresulteerd heeft in de ondertekening van het definitieve contract. Een moment om samen met EnergieK en BIR even bij stil te staan. Antoon Peters, bedrijfsleider BIR, Ton van de Giessen, directeur EnergieK en Frits van Lochem, voorzitter Stichting Exploitatie Meekenesch hebben niet alleen symbolisch de handen ineen geslagen.

 

Bijschrift foto:

Vlnr Antoon Peters, bedrijfsleider BIR, Ton van de Giessen, directeur EnergieK b.v. en Frits van Lochem, voorzitter Stichting Exploitatie Meekenesch.Ander nieuws