Header image

KBO Oost Gelre zoekt meer leden en donateurs

OOST GELRE - De KBO Oost Gelre, in dit geval niet uitgelegd als Katholieke Bond voor Ouderen maar als Krachtige Belangen Organisatie, is een omvangrijke wervingsactie voor nieuwe leden en donateurs gestart. Een en ander heeft te maken met een terugloop van leden en donateurs, niet alleen een landelijk maar ook een provinciaal, regionaal, gemeentelijk en dientengevolge plaatselijk verschijnsel. In Oost Gelre heeft men inmiddels gekozen voor een goede samenwerking door en met de zeven aanwezige afdelingen om op die manier het tij te doen keren alvorens het te laat is.

Clemens Nales, reeds jaren achtereen niet alleen woonachtig maar ook bijzonder actief binnen de gemeenschap Lievelde, is voorzitter en tevens penningmeester van de KBO afdeling Lievelde en in die hoedanigheid woordvoerder van de actiegroep die de instroom van nieuw, jong en enthousiast bloed wil bevorderen.
"De Regio Oost van de KBO telde in het recente verleden een 24-tal afdelingen," vertelt Clemens Nales in het Bernard Vos Clubhuus in Lievelde. "In het begin van 2014 werd de KBO Regio Oost opgeheven en samengevoegd met de provinciale afdeling van Gelderland. Praktisch tegelijkertijd hebben de zeven afdelingen in de gemeente Oost Gelre (Groenlo, Harreveld, Lichtenvoorde, Lievelde, Mariënvelde, Vragender en Zieuwent) de koppen bij elkaar gestoken om een soort samenwerkingsverband op te pakken. Iedereen zag de wenselijkheid, beter gezegd de noodzakelijkheid daarvan in. We beleggen op dit moment minimaal twee keer per jaar op verschillende locaties een gezamenlijke vergadering. Daarbij willen en maken de verenigingen gebruik van elkaars knowhow, sterke punten en activiteitenaanbod. Tijdens onze laatste vergadering in maart 2016 hebben wij besloten om de terugloop van leden ook gezamenlijk aan te pakken."

KBO Oost Gelre telt nog altijd ruim 2.500 leden met de afdeling Lichtenvoorde als hofleverancier. Clemens Nales: "Kleinere afdelingen kunnen, wanneer het aantal leden nog verder terugloopt, het hoofd moeilijk boven water houden. Zo werkt Lievelde al samen met Vragender om op die manier bijvoorbeeld het maken van uitstapjes c.q. excursies mogelijk te kunnen maken. Maar wij willen natuurlijk meer, veel meer op het gebied van educatie, welzijn en cultuur. De eerste insteek is daarbij om niet alleen een grootscheepse leden- en donateurswerving na te streven, maar om daarbij tegelijkertijd een nieuwe doelgroep te vormen. Met ons allen beseffen wij maar al te goed dat wanneer er niets gebeurt, het merendeel van de afdelingen binnen Oost Gelre in de problemen komt. En daarbij is ons devies: Samenwerking loont!".

Nales is er helemaal van overtuigd. "Dit moet mogelijk zijn. Zeker omdat vanwege de toenemende levensverwachting het aantal potentiële leden onder de leeftijdsgroep 65-plussers alleen maar groter is geworden. Overigens is de KBO absoluut niet alleen bedoeld voor 65-plussers. In feite doet de leeftijd, en dat zeker in de huidige tijd, helemaal niet ter zake. Wanneer er gegadigden zijn, die belangstelling hebben oftewel zitten te wachten op zaken als gerichte ondersteuning, aansprekende bezigheden of bepaalde vormen van ontmoetingsactiviteiten, dan is het niet belangrijk of je bij wijze van spreken 40, 50, 60 of 70 jaar jong bent. Natuurlijk staan seniorenverenigingen in dit land momenteel onder druk door een niet meer groeiend ledenaantal. Maar dit laatste hoeft niet nodig te zijn. Wat in mijn en in de ogen van alle Oost Gelrese afdelingen moet gebeuren, is een wijziging oftewel bijstelling van de beeldvorming rondom de seniorenorganisaties. De daarvoor aangewezen doelgroep bestaat uit de zogenoemde jonge senioren. Voor ons een gezamenlijke uitdaging en dientengevolge inspanning met hopelijk maar één resultaat: KBO Oost Gelre wil en moet interessant zijn of worden voor een grotere groep mensen!"Ander nieuws