Header image

Inloopbijeenkomst Integraal Educatief KindCentrum

OOST GELRE - De gemeente en de betrokken partijen van onderwijs, opvang en zorg willen graag een IEKC (Integraal Educatief Kind Centrum) bouwen op de huidige locatie van de St. Ludgerusschool aan de Varsseveldseweg in Lichtenvoorde. Het afgelopen jaar is hier onderzoek naar gedaan. Daaruit is gebleken dat realisering van een IEKC op die locatie mogelijk is. Op donderdag 21 december is er van 16.00 tot 20.00 uur een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis om de plannen toe te lichten.

Onderzoek locatie
Het afgelopen jaar hebben wij diverse onderzoeken uitgevoerd en zijn er bijeenkomsten geweest met een afvaardiging van de buurt. Een belangrijk punt in de gesprekken met de buurt ging over verkeer. Van verkeersveiligheid, de verkeersroutes, parkeren en kiss & ride tot de verkeersafwikkeling op de omliggende straten. Ook het behoud van het groen was een belangrijk aandachtspunt. Daarnaast hebben we in de uitwerking geprobeerd rekening te houden met de belangen van speeltuin ‘De Bleek’ om als speeltuinvereniging haar leden te kunnen faciliteren.

Twee varianten
Er zijn twee varianten onderzocht. Eén variant met behoud van een deel van de huidige St. Ludgerusschool. Dit vanwege de cultuurhistorische waarde van het voorste deel van de school. De andere variant gaat uit van volledige nieuwbouw. In beide varianten zijn de maatregelen van groen en verkeersveiligheid in grote lijnen hetzelfde. De meest ingrijpende maatregel op het gebied van verkeer is de aanpassing van de Varsseveldseweg. Uitgangspunt is dat fietsers en voetgangers veilig kunnen oversteken en dat de snelheid omlaag gaat.

Variant IEKC met behoud van een deel van de St. LudgerusschoolIEKC variant nieuwbouw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links: Variant met behoud van een deel van de huidige St. Ludgerusschool, Rechts: Variant die uitgaat van volledige nieuwbouw

Vlekkenplan
Het gaat in dit stadium nog om een vlekkenplan. Het vlekkenplan geeft aan dat het IEKC op die locatie past in combinatie met een aantal (verkeers)maatregelen. De nadere uitwerking vindt plaats na de besluitvorming in het college en in de raad. Het college neemt naar verwachting in januari een besluit over de realisering van het IEKC op deze locatie en over de aanvullende maatregelen voor de omgeving. Daarna wordt het besluit aan de gemeenteraad voorgelegd. 

Inloopmiddag/avond
Op donderdag 21 december is er tussen 16.00 en 20.00 uur een inloopmiddag/avond in het gemeentehuis. Daar kunt u zich laten informeren over de plannen, vragen stellen en uw mening geven.

Informatie
Hieronder kunt u een uitgebreidere beschrijving van het vlekkenplan downloaden. Daarnaast bent u van harte welkom op de inloopmiddag/avond voor een nadere toelichting. Heeft u nu al vragen dan kunt u mailen met m.kos@oostgelre.nl(link stuurt een e-mail) of bellen met (0544) 39 35 35.

Uitgebreide beschrijving vlekkenplan (pdf - 14,5 Mb)Ander nieuws