Header image

Fotowedstrijd bij zestigjarige Marke Vragender Veen

VRAGENDER - Met het oog op het zestigjarig jubileum in mei 2016 houdt de Stichting Marke Vragender Veen (SMVV) een fotowedstrijd. Belangstellenden van alle leeftijden kunnen vanaf 1 april 2015 een heel jaar lang foto’s maken met als thema ‘Vragenderveen, gewoon bijzonder’.

Er is een aparte wedstrijd voor junioren (niet ouder dan 16 jaar op de uiterste datum van inzending) en voor senioren (ouder dan 16). De uiterste inzenddatum is 31 maart 2016.

In beide leeftijdscategorieën zijn drie prijzen te winnen. Voor de jeugdcategorie zijn dat geldbedragen van € 75, € 50 en € 25. In de categorie volwassenen zijn de bedragen € 150, € 100 en € 50. De beste foto’s worden daarnaast tentoongesteld op een expositie ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de SMVV.

Meedoen betekent het accepteren van de wedstrijdvoorwaarden, die te vinden zijn op de website vragenderveen.nl. Foto’s mogen in zwart-wit of in kleur zijn met een maximale grootte van 3MB. Sterke bewerking van foto’s waaronder het weglaten/toevoegen van belangrijke elementen, is niet toegestaan.

In het gesloten deel van het Vragenderveen mogen alleen foto’s worden gemaakt tijdens excursies onder leiding van SMVV-gidsen. De SMVV organiseert speciaal voor deelnemers vier excursies, verspreid over het jaar van de wedstrijd. Deze excursies worden tevoren aangekondigd onder andere via Facebook of door aanmelding voor nieuwsberichten per e-mail.

 

Het Vragenderveen is onderdeel van het Korenburgerveen. Samen met de Vereniging voor Behoud van Natuurmonumenten, die een groot deel van het Korenburgerveen in eigendom heeft, zijn er de afgelopen decennia met succes maatregelen genomen om dit unieke hoogveenrestant te behouden.

Boeren uit Vragender richtten op 22 mei 1956 de Stichting Marke Vragender Veen op. Daarmee was het de eerste agrarische natuurbeschermingsorganisatie van Nederland: boeren namen het initiatief om zelf de bescherming van kwetsbare natuur ter hand te nemen.

Naast het Vragenderveen met een ruime bufferzone bezit of beheert de Stichting Marke Vragender Veen nog een aantal terreinen. Een groot aantal vrijwilligers zet zich als bestuurslid, als lid van een van de werkgroepen of als natuurgids in bij het beheer van die terreinen.

 

 

 

 Ander nieuws