Header image

Expositie van religieuze tekeningen in stadsboerderij Grolle

GROENLO - Gedurende de maanden augustus en september vindt in de Stadsboerderij Grolle een bijzondere expositie plaats van religieuze tekeningen van de Vlaamse tekenaar Jos Speybrouck. Hij maakte deze tekeningen in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw. Het zijn oude schoolplaten, die in de R.K. Basisschool in Beltrum hebben gehangen. Het betreft in totaal 64 platen, waarvan er momenteel 32 tentoongesteld worden. De 64 platen gaan over de evangeliën uit de Bijbel. De schoolplaten zijn aan de Stadsboerderij Grolle in bruikleen gegeven door de familie Klein Gunnewiek uit Beltrum.

Tekenaar Jos Speybrouck werd geboren in Kortrijk in 1891. Hij volgde Sint-Lucas in Gent, waar hij in 1911 de Grote Prijs behaalde met zijn Verheerlijking van Vlaanderen. Het was het begin van een lange kunstenaarsloopbaan. Hij was actief als kunstenaar, schilder, graficus, tekenaar, illustrator en ontwerper van kostuums. Zijn thema's waren hoofdzakelijk religieus, met een symbolische inslag. Zijn stijl werd gekenmerkt door een eenvoudige, perfecte lijnvoering, de befaamde 'Speybrouck-lijn'.

In 1923 begon Speybrouck met een reeks religieuze tekeningen, die verwijzen naar de Bijbel. In 1936 bestond die schat al uit een duizendtal prenten, waaronder reeksen als Rozenkrans, Kruisweg en Sacramenten. Zijn werk verscheen o.a. in Nederland, Frankrijk en Canada. Speybrouck's tekeningen hebben steeds een opvoedkundige inslag. Jos Speybrouck overleed op 23 augustus 1956 te Kortrijk.

Ten behoeve van de expositie in de Stadsboerderij Grolle zijn alle schoolplaten gefotografeerd door Ben Bonenkamp en van een toelichtende tekst voorzien door Jan Hulshof.

De Stadsboerderij Grolle is geopend van 10.30 uur tot 16.30 uur. Het adres is Notenboomstraat 15 in Groenlo. De toegangsprijs is 2 euro per persoon, maar daarvoor krijgt u ook een rondleiding aangeboden en een kopje koffie, thee of een glaasje fris. Zie onze website www.stadsboerderijgrolle.nl. U kunt ons ook vinden op Facebook.Ander nieuws