Header image

Evolutie van Bloembomen in het Krijt

GROENLO - IVN en KNNV Oost-Achterhoek organiseren in onderlinge samenwerking een Thema Avond op woensdagavond 13 mei 2015 in Het Stadsmuseum Groenlo, Mattelierstraat 33, 7141 BP te Groenlo van 20:00 tot ca. 22:00 uur.

In Het Krijt, al 135.000 tot 65 miljoen jaar geleden, waren er al bloembomen. De atmosfeer bestond toen voor een groot deel uit kooldioxide dat geleidelijk afnam. Deze afname kwam doordat de kooldioxide opgenomen werd door een enorme hoeveelheid bomen en planten. Daardoor werden deze bomen gedwongen om hun bladvorm en inwendige structuur daarop aan te passen. Aan de hand van fossiele bladeren is deze ontwikkeling tot op heden nog goed te volgen.

Hugo de Boer, doctor promovendus, is een wetenschappelijk onderzoeker aan de universiteit te Utrecht. Zijn onderzoek richt zich op de aanpassingen (evolutie) van bloemdragende bomen in Het Krijt. Hij zal u deze avond mee terug nemen naar een ver verleden waar de evolutie van bomen en planten al in volle gang waren.

De toegang is gratis met alleen een bijdrage voor de koffie, thee of fris. Inlichtingen over deze thema avond bij Hans Berndsen 0545 -477222.Ander nieuws