Header image

Bernard Vos clubhuis krijgt € 20.000 van Oranjefonds

LIEVELDE - Stichting Bernard Vos Clubhuus uit Lievelde krijgt na bijdragen van de provincie Gelderland (€ 80.000) en de gemeente Oost Gelre (€ 20.000) ook een bijdrage van € 20.000 van het Oranje Fonds voor een verbouwing van het Clubhuus. Met de aanpassingen is het Clubhuus straks beter toegankelijk voor ouderen en minder-validen en komt er meer ruimte voor nieuwe activiteiten van bijvoorbeeld de lokale KBO en Zonnebloem. Denk aan dagbesteding, biljarten, inloopochtenden/-middagen, samen eten, jeu de boules, etc. Verder wordt het gebouw meer ingepast in de vernieuwde omgeving, na de sloop van het slachthuis, en duurzamer gemaakt om het ook in de toekomst rendabel te kunnen exploiteren.

Start verbouw in het najaar
De verbouw start op 1 september. Zowel het invalidentoilet als de entrée en garderobe worden vergroot en beter toegankelijk gemaakt door automatische deuren. Ook wordt het bargedeelte uitgebreid om de mogelijkheid te bieden voor nieuwe activiteiten (o.a. biljart). Daarnaast wordt het buitenterrein heringericht, zodat dit ook voor minder validen/slechtzienden beter toegankelijk is en ook hier nieuwe activiteiten mogelijk zijn. Er komt een nieuwe bergruimte op het terrein, waarvan de vrijwilligers gebruik kunnen maken en voor opslag van materialen die samenhangen met nieuwe activiteiten. De buitenmuur aan de achterzijde wordt gerenoveerd en er komt een nieuwe omheining, nodig na de sloop van de aangrenzende Vion-gebouwen. Tot slot komen er zonnepanelen op het dak. 

Aansluiten bij wensen van inwoners
Voorzitter Jos Hulshof van de Stichting Bernard Vos Clubhuus: "Met een aangepast Clubhuus sluiten we aan bij de veranderende wensen van onze gebruikers en dragen we een steentje bij aan de leefbaarheid in Lievelde. Als alles volgens plan verloopt, is het vernieuwde Clubhuus eind dit jaar klaar. Tijdens de verbouwing blijft het Clubhuus in gebruik en gaan de activiteiten gewoon door."

Oranje Fonds
Het Oranje Fonds steunt jaarlijks ruim 7.500 sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met € 27,4 miljoen initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds. Ander nieuws