Header image

Achterhoekse aanpak voor aantrekkelijke fietsregio

WINTERSWIJK - De elf gemeenten in de Achterhoek willen een zo aantrekkelijk mogelijke regio zijn voor bezoekers en bewoners die graag de fiets pakken.

 

Wethouder Jan Engels van recreatie en toerisme in Bronckhorst namens de gemeenten: “De Achterhoek is natuurlijk prachtig en we investeren regelmatig in een zo mooi mogelijk fietsnetwerk voor bezoekers en bewoners. Het is belangrijk aan te (blijven) sluiten bij de wensen van fietsers. Daarom is het goed zo nu en dan onderzoek te doen onder gebruikers en in te springen op nieuwe ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan de behoeften van het toenemend aantal mensen met elektrische fietsen. Hoe pak je dat aan? Door ervaringsdeskundigen te vragen op pad te gaan!”

 

Fietersbond beoordeelt circa 60 routes
De gemeenten hebben de Fietsersbond gevraagd dit onderzoek te coördineren. Een club van 50 vrijwilligers van de Fietsersbond gaat de komende weken op pad in de Achterhoek en zij beoordelen circa 60 bekende fietsroutes in de regio (circa 90% van het fietsroutenetwerk).

 

Zij bekijken onder meer:

  • kwaliteit en beleving van de routes en hun omgeving;
  • aanwezigheid van rust- en oplaadpunten;
  • drukte op de routes;
  • (verkeers)veiligheid;
  • Verlichting;
  • onderhoud van het direct aanliggende openbaar groen;
  • geschiktheid van de routes voor e-bikes;
  • geschiktheid voor fietsers van de (half-verharde) kerkepaden in de regio et cetera.

 

De verwachting is dat zij hun schouw eind september klaar hebben. De gegevens worden vervolgens in een rapport verwerkt. Aan de hand daarvan bekijken de gemeenten welke aanpassingen wellicht nodig zijn aan het Achterhoekse fietsnetwerk en in gang gezet kunnen worden. Ander nieuws