Header image

Extra aandacht voor bespuiten van onkruid

DOETINCHEM - Waterschap Rijn en IJssel roept particulieren en agrariërs op om zorgvuldiger om te gaan met bestrijdingsmiddelen. Uit de laatste controles van het waterschap blijkt dat er nog veel gewassen en onkruid worden bespoten in de spuitvrije zones langs sloten en beken. Dit is verboden, omdat de giftige stoffen uit de bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater belanden en schadelijk zijn voor dieren en planten.

Tot nu toe zijn er in mei en april 2015 acht boetes uitgedeeld. Dit is evenveel als in het gehele teeltseizoen van 2014. Het waterschap wil dit tij keren door extra controles uit te voeren en mensen bewust te laten worden van de gevolgen voor de natuur.

Particulieren en agrariërs die de regels overtreden, krijgen een boete. Bij agrariërs kan dit leiden tot een korting op de te ontvangen Europese inkomenssteun.

Jaarlijkse controles
Het waterschap voert elk jaar controles uit langs de wateren in zijn werkgebied. Deze controles vinden plaats in samenwerking met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De spuitcontroles vinden zowel tijdens als buiten kantooruren plaats, en zowel in het veld als vanuit de lucht.

Spuitseizoen
In het voorjaar, voordat de oogst op het bouwland komt, vindt vaak nog een laatste bespuiting met gewasbeschermingsmiddelen plaats om onkruid te bestrijden. Met name voor middelen met de stof glyfosaat gelden strikte regels over bijvoorbeeld de hoogte van de spuitboom en de afstand van het gewas tot de sloot. Ook mag niet gespoten worden als het hard waait.

De regels rond het spuiten met gewasbeschermingsmiddelen zijn te vinden op de website van het waterschap. Daarnaast adviseert het waterschap iedereen goed het etiket te raadplegen voor eventuele aanvullende beperkende maatregelen of mogelijke restricties van het middel.Ander nieuws