Header image

Alzheimer Café op 10 maart 2015 over dementie en intimiteit

DOETINCHEM - Over dementie en intimiteit gaat het Alzheimer Café voor Doetinchem en Omstreken op dinsdagavond 10 maart. Dementie heeft grote invloed op het leven van de patiënt en zijn partner.

De gezonde partner moet zich emotioneel losmaken van de oude persoonlijkheid en een nieuwe relatie aangaan met de persoon met dementie, die deels hetzelfde is als vroeger, maar deels ook ingrijpend verandert. De gelijkwaardigheid en wederkerigheid in de relatie tussen partners van wie er een lijdt aan dementie raakt verstoord. Deze zijn wezenlijke kenmerken van intimiteit en seksualiteit. raken dus behoorlijk in het gedrang. Dit komt aan de orde in het Alzheimer Café. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen.

Het Alzheimer Café duurt van 19.30 tot 21.30 uur en het wordt gehouden in Het Borghuis aan de Burg. Van Nispenstraat in het centrum van Doetinchem. Belangstellenden zijn vanaf 19.00 uur welkom. De toegang is gratis. Bezoekers hoeven geen lid of donateur van Alzheimer Nederland te zijn.

Hoewel de naam Alzheimer Café mogelijk anders suggereert wordt tijdens de maandelijkse bijeenkomsten aan alle vormen van dementie aandacht besteed en dus niet alleen aan de dementie-vorm alzheimer.
 

Als men zorgt voor iemand met dementie zijn informatie, een luisterend oor en een helpende hand in de eigen omgeving erg belangrijk. De omstandigheden en de mogelijkheden voor zorg bij dementie verschillen vaak per regio. Alzheimer Nederland Afdeling Doetinchem en Omstreken kan voor mensen een steun en vraagbaak zijn en hen de weg wijzen naar lokale instanties en mogelijkheden voor hulp in de eigen omgeving.
 

Het Alzheimer Café is een regionaal maandelijks trefpunt bedoeld voor mensen die zelf aan een vorm van dementie lijden, hun partners, familieleden, vrienden en hulpverleners en alle andere belangstellenden. Dat het in een behoefte voorziet blijkt uit de aantallen bezoekers.
 

Het café wordt elke tweede dinsdag van de maand tussen 19.30 en 21.30 uur gehouden. Het Alzheimer Café heeft als werkgebied de gemeenten Doetinchem, Montferland, Oude IJsselstreek, Bronckhorst en Doesburg.
 

Voor meer informatie: telefoon 06-20412665 of email doetinchem@alzheimer-nederland.nl. Zie ook de internetsite www.alzheimer-nederland.nl/doetinchemAnder nieuws