Header image

Ursula Drexhage (GBB) stopt als raadslid

EIBERGEN - Na zorgvuldige overweging en gesprekken heeft Ursula Drexhage, fractielid van Gemeentebelangen Berkelland, besloten haar raadslidmaatschap neer te leggen.
Drexhage is vele jaren zeer actief geweest voor Gemeeentebelangen. Het beleidsterrein Sociaal is door haar altijd met grote betrokkenheid en inzet vertegenwoordigd. Daarnaast heeft ze  onder andere veel aandacht  besteedt aan Villa Smits, N18/N315 en de GEMAVO.

De reden van vertrek is een combinatie van factoren. Haar gezondheid, het combineren van haar werk in Apeldoorn en de drukke werkzaamheden voor de gemeenteraad blijken uiteindelijk niet meer samen te kunnen gaan. Ze kan niet meer achter het beleid van de overheid staan. Wetgeving en beleid, zeker op sociaal gebied, worden naar haar mening te veel vanuit financieel oogpunt gemaakt, waardoor mensen nogal eens in de knel komen. 

Het bestuur en de fractie van Gemeentebelangen Berkelland wensen haar een goede gezondheid toe en veel goeds voor de toekomst. 

rexhage zal worden opgevolgd door de heer Ivo Garritsen, die haar tijdens de afgelopen periode al geruime tijd heeft vervangen. In de aankomende raadsvergadering zal Drexhage afscheid nemen van de raad en zal de heer Garritsen worden geïnstalleerd als raadslid. Ander nieuws