Header image

Uitkomsten Internetpeiling Berkelland zijn bekend

BERKELLAND - Zo´n 623 inwoners van de gemeente Berkelland hebben in september 2016 deelgenomen aan de internetpeiling. De vragen die deze keer aan de orde kwamen gingen over: afvalscheiding en wateroverlast.

 

Uitkomsten van de verschillende onderwerpen:

Afvalscheiding
De enquête afvalscheiding is een van de eerste stappen in het ontwikkelen van een nieuw Afvalstoffenplan 2018-2022. Hieronder vindt u de belangrijkste uitkomsten.

 

Afvalinzameling
Ruim 85% van de panelleden is op dit moment tevreden over de huidige inzameling van het huishoudelijke afval. Gemiddeld wordt de huidige inzameling beoordeeld met een 7,7. Ruim 90% zet de container voor restafval iedere twee weken aan de straat en 81% van de inwoners zet het GFT elke twee weken aan de straat.

 

Scheiding restafval
In 2015 is per inwoner in Berkelland 244 kilogram restafval ingezameld. Ongeveer 75% hiervan was geen echt restafval, maar herbruikbaar materiaal. De helft van de panelleden denkt dat dit percentage in het eigen huishouden lager ligt. Van de panelleden vindt 92% vindt afvalscheiding (heel) belangrijk.

 

Het is de ambitie van de gemeente om in 2018 minimaal 60% gescheiden huishoudelijk afval in te zamelen. Berkelland zit nu op 51% en 244 kg restafval. Vooral papier en glas worden goed gescheiden van het restafval. Circa 65% van de panelleden vindt dat mensen die beter scheiden dan anderen minder afvalstofheffing zouden moeten betalen.

 

Er zijn meerdere maatregelen mogelijk om scheiding beter mogelijk te maken. Van de panelleden wil 63% een container voor Plastic/Metaal/Drankkartonnen (PMD) en 40% zou graag een aparte container willen voor oud papier. Het minst enthousiast zijn de panelleden (61% niet mee eens) over het idee om restafval naar een ondergrondse container te brengen.

 

Wateroverlast
De resultaten uit de enquête wateroverlast worden als input gebruikt voor het nieuw op te stellen Gemeentelijk rioleringsplan dat in 2017 wordt opgesteld. Hieronder de belangrijkste resultaten:

 

Ruim 82% van de panelleden ervaart dat er steeds meer hevige buien zijn in de afgelopen jaren. Het grootste deel hiervan geeft aan dat er sprake van wateroverlast is als het water in huis stroomt (69%) of als de straten blank staan. Een kleine 43% ervaart zelf ook wateroverlast tijdens of na hevige buien. In 29% van deze gevallen gaat het dan om een straat die tot een half uur blank staat.

 

De tuinen liggen tegenwoordig vaak vol met tegels. Het blijkt dat hoe groener de tuin is, hoe sterker dit bijdraagt aan het verminderen van wateroverlast in de buurt. Ruim 90% is zich ervan bewust dat meer bestrating in de tuin leidt tot meer wateroverlast. Het grootste deel van de panelleden heeft een grotendeels groene tuin. Ongeveer 28% zou maatregelen in de tuin willen treffen om wateroverlast te beperken. Vooral door middel van een regenton of infiltratie in de tuin. De gemeente zou zich vooral moeten richten op het aanleggen van waterbergingsvijvers of wadi’s, het gebruik van plantsoenen, parkjes en andere openbaar groen om overtollig regenwater te bergen. Ook zou de gemeente volgens de panelleden meer kunnen doen aan informatieverstrekking over maatregelen om  wateroverlast te beperken.

 

Informatie
De resultaten zijn komende week ook te vinden op www.berkellandspreekt.nl.Ander nieuws