Header image

Thuiszorgmedewerkers bieden wethouder minitent aan

BORCULO - Na bijna een jaar gaat de actietent van de FNV weg voor het gemeentehuis van Borculo. Thuiszorgmedewerkers georganiseerd in de FNV voerden actie voor het behoud van de huishoudelijke zorg. De volledige lichte huishoudelijke verzorging zou worden afgeschaft, terwijl de gemeente hier wel budget voor ontvangt. De gemeente heeft nu eindelijk het beleid aangepast waardoor kwetsbare inwoners van de gemeente Berkelland weer kunnen rekenen op huishoudelijke verzorging. De FNV actievoerders hebben wethouder Van Haaren na de raadsvergadering een mini-tent aangeboden als herinnering, maar ook om te laten zien dat ze zullen meekijken in de uitvoering van het beleid. De thuiszorgers richten hiervoor, met steun van de FNV, een wekelijks spreekuur in.
 
De gemeente Berkelland heeft de huidige indicaties verlengd tot 1 juli 2016 zodat de cliënten weten dat hun zorg doorloopt en de medewerkers hun baan behouden. Thuiszorgmedewerker Saskia: "Ik ben onwijs blij dat de gemeente tot inkeer is gekomen en het beleid wijzigt. Deze mensen kunnen echt niet zonder hulp! Daarnaast ben ik blij dat ik de aangekondigde ontslagen kunnen worden ingetrokken". En cliënt Jaap zegt: "Met het wegnemen van mijn hulp had ik echt het gevoel dat ik teveel was in de gemeente Berkelland. Ik ben blij dat dit niet zo blijkt te zijn.
 
Tent
De tent die al die tijd voor het gemeentehuis stond kent een eigen geschiedenis. De gemeente Berkelland heeft de tent vlak na het opzetten met politie inzet geprobeerd te verwijderen. Pas nadat de FNV dreigde met juridische stappen om het recht om de demonstreren ook in de gemeente Berkelland te borgen bond de gemeente in. De tent werd door de actievoerende thuiszorgers gebruikt om acties voor te bereiden, zoals een tour door Berkelland waarbij zeepjes in de vorm van een varkentje werden uitgedeeld en een geluidswagen die de toenmalige wethouder opriep om de huishoudelijke zorg te behouden. Ook konden cliënten in de tent terecht voor ondersteuning en het indienen van bezwaar tegen het afschaffen van hun zorg. In totaal zijn meer dan 300 bezwaren verzameld. De acties bereikten een hoogtepunt met een bezetting van het gemeentehuis. Naar aanleiding van deze bezetting is er bemiddeld tussen de gemeente en de FNV door de heer Borstlap.
 
In de bemiddeling werd afgesproken dat een klankbordgroep meepraat over de inrichting van de toekomstige ondersteuning thuis waar ook de huishoudelijke zorg vanaf 2016 onder valt. Ook werd afgesproken dat al het geld voor huishoudelijke zorg besteed zal worden aan huishoudelijke zorg. Met aanpassen van het beleid en de afspraken is de tent niet meer nodig en sluiten de actievoerders de fase tegen het afschaffen van de huishoudelijke zorg af. Wel zal de FNV de aankomende periode samen met alle actieve thuiszorgmedewerkers de uitvoering van het beleid nauwlettend gaan volgen.
 
Red de Zorg
Het kabinet bezuinigt ruim 3 miljard op de zorg. Vanuit de rijksoverheid worden gemeenten geconfronteerd met budgetkortingen van 32%. De FNV wil dat de bezuinigen gestopt worden en dat er goede afspraken komen zodat thuiszorgmedewerkers verzekerd zijn van een eerlijk loon. Afgelopen zomer maakte ruim 1000 zorgmedewerkers in het bijzijn van  staatssecretaris van Rijn bekend dat er in zes weken tijd ruim 700.000 handtekeningen waren opgehaald voor de Volkspetitie Red de Zorg. Met deze petitie roepen de honderdduizenden ondertekenaars de staatssecretaris op in te grijpen en de bezuinigingen te stoppen. Op 12 september tijdens de Red de Zorgdemonstratie in Amsterdam riepen nogmaals 15.000 mensen de staatssecretaris gehoor te geven aan de eisen in de Volkspetitie. Van Rijn heeft 210 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de welzijn in de verpleeghuizen en is met de FNV in overleg. Voor het eind van het jaar wordt verwacht dat er meer dan 1 miljoen mensen de Volkspetitie getekend hebben.Ander nieuws