Header image

WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord stijgen

ACHTERHOEK - In oktober steeg het aantal WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord licht. Dit geldt voor alle drie de regio’s. Landelijk is de toename groter. De toename komt vooral vanuit de horeca. In het onderwijs dalen de WW-uitkeringen juist.

Opnieuw kleine toename WW-uitkeringen Stedendriehoek en Noordwest Veluwe

De WW-uitkeringen in de regio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe nemen in oktober licht toe. De vorige maand liet hetzelfde beeld zien. Eind oktober telde de regio 15.737 WW-uitkeringen. De WW steeg afgelopen maand met 0,2%. Dat is een stijging van 35 uitkeringen. De sterkste toename komt vanuit de horeca. De WW daalt bij de bouw en het onderwijs. Ten opzichte van vorig jaar verstrekte UWV eind oktober 2,1% (318) meer WW-uitkeringen in de Stedendriehoek en Noordwest Veluwe. Hierbij laten vervoer & opslag en zorg & welzijn een grote toename van het WW-bestand zien en dalen bouw en industrie juist sterk.

Landelijk steeg het aantal WW-uitkeringen afgelopen maand met 1,1%. De regionale ontwikkeling (+0,2%) is daarmee gunstiger dan gemiddeld. Op jaarbasis ontwikkelt de WW in de regio zich echter ongunstiger dan landelijk. In de regio is de toename met 2,1% namelijk groter dan gemiddeld (0,4%).

WW-uitkeringen in Twente stijgen na periode van daling

De WW-uitkeringen in Twente nemen in oktober licht toe. De afgelopen twee maanden daalde de WW in Twente juist. Eind oktober telde Twente 16.834 WW-uitkeringen. De WW steeg afgelopen maand met 0,2%. Dat is een stijging van 37 uitkeringen. De toename komt vanuit verschillende sectoren, zoals horeca, vervoer & opslag, uitzendbedrijven en zorg & welzijn. Maar er zijn ook sectoren waar de WW afneemt, zoals de bouw en het onderwijs. Ten opzichte van vorig jaar verstrekte UWV eind oktober 1,7% (288) meer WW-uitkeringen in Twente. Hierbij laten vervoer & opslag, zorg & welzijn en onderwijs een grote toename van het WW-bestand zien en daalt vooral de bouw sterk.

Landelijk steeg het aantal WW-uitkeringen afgelopen maand met 1,1%. De Twentse ontwikkeling (+0,2%) is daarmee gunstiger dan gemiddeld. Op jaarbasis ontwikkelt de WW in Twente zich echter ongunstiger dan landelijk. In Twente is de toename met 1,7% namelijk groter dan gemiddeld (0,4%).

Aantal WW-uitkeringen in IJsselvechtstreek vrijwel gelijk gebleven

In IJsselvechtstreek is het WW-bestand in oktober bijna gelijk aan vorige maand. Eind oktober telde IJsselvechtstreek 13.762 WW-uitkeringen. De WW steeg afgelopen maand in IJsselvechtstreek met 0,3%. Dat is een stijging van 38 uitkeringen. De sterkste toename komt vanuit de horeca. Bij uitzendbedrijven, vervoer & opslag en onderwijs dalen de WW-uitkeringen. Ten opzichte van vorig jaar verstrekte UWV eind oktober 5,3% (697) meer WW-uitkeringen in IJsselvechtstreek. Hierbij laten vervoer & opslag en zorg & welzijn een grote toename van het WW-bestand zien en dalen bouw en industrie juist sterk.

Landelijk steeg het aantal WW-uitkeringen afgelopen maand met 1,1%. De regionale ontwikkeling (+0,3%) is daarmee gunstiger dan gemiddeld. Op jaarbasis ontwikkelt de WW in IJsselvechtstreek zich echter ongunstiger dan landelijk. In IJsselvechtstreek is de toename met 5,3% namelijk groter dan gemiddeld (0,4%).
 Ander nieuws