Header image

VVD wil Gelderse lobby voor Ondermijningsfonds

Achterhoek - De Gelderse VVD wil dat de provincie Gelderland actief lobbyt bij het Rijk om de ondermijnende criminaliteit aan te pakken. De liberalen reageren daarmee op de actieve lobby die de provincie Noord-Brabant is gestart. Statenlid Frederik Peters: “Het lijkt nu te veel alsof het een probleem is van alleen Zuid-Nederland, terwijl we ook in Gelderland dagelijks worden geconfronteerd met deze vorm van harde criminaliteit”.

 

De liberalen vinden het daarnaast belangrijk dat het thema meer bespreekbaar word gemaakt. Peters: “Te vaak hoor ik bestuurders nog zeggen dat het probleem in hun omgeving niet bestaat, terwijl er toch bijvoorbeeld hennepkwekerijen in hun gemeente worden opgerold”. Een actieve en zichtbare provinciale lobby bij het Rijk vergroot het bewustzijn en het draagvlak om het probleem aan te pakken.

 

De VVD vraagt in de provincie Gelderland regelmatig aandacht voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit. “Iedere dag staan de kranten vol met drugsafvaldumpingen, opgerolde XTC-laboratoria en aangetroffen hennepkwekerijen”, aldus Peters.  De liberalen pleiten daarom al langer voor een aanpak, waarin verschillende overheden en diensten beter met elkaar samenwerken.

 

In het regeerakkoord heeft het Rijk € 100 miljoen vrijgemaakt voor een ‘Ondermijningsfonds’. Peters: "Het geld is bedoeld voor een betere samenwerking tussen overheden en diensten en in dat kader willen we Gelderland graag onder de aandacht brengen.  Als VVD hebben wij hierover schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten gesteld".
.-.-.-.-.-.-.-.Ander nieuws