Header image

Vragen over de belastingaanslag Berkelland

BERKELLAND - Eind februari hebben de inwoners van Berkelland de jaarlijkse aanslag gemeentelijke belastingen per post ontvangen.  Als u zich heeft aangemeld voor MijnOverheid staat deze digitaal voor u klaar in uw berichtenbox. U ontvangt de aanslag van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT). De gemeente Berkelland heeft het werk rondom de gemeentelijke belastingen en de WOZ sinds vorig jaar uitbesteed aan het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente in Hengelo (Ov).

 

Op deze gecombineerde aanslag ziet u de kosten voor de onroerende zaakbelasting (op basis van de WOZ-beschikking),  de afvalstoffenheffing en rioolheffing. U krijgt ook informatie over hoe u kunt betalen, kwijtschelding aanvragen of bezwaar maken. Op www.gbtwente.nl vindt u een antwoord op veel gestelde vragen en het digitaal loket van het GBT. Komt u er niet uit? Neem gerust contact op met het GBT op 053-4815888.

 

Wanneer u vindt dat deze aanslag of de WOZ-beschikking onjuist is, bel dan eerst met het GBT. Zij nemen uw bezwaar met u door en helpen u graag verder. Bezwaar maken kan tot zes weken na dagtekening van de aanslag.Ander nieuws