Header image

Subsidie opvang peuters

ACHTERHOEK - Alle peuters kunnen vanaf 2,5 jaar naar de peuter- of kinderopvang. Vanaf 1 januari 2017 betaalt de gemeente een deel mee aan de opvang van peuters.

 

De gemeente betaalt een deel van de kosten van de opvang

Goede voorschoolse voorzieningen dragen bij aan de ontwikkeling van kinderen en aan een goede start voor kinderen op de basisschool. Voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag via de belastingdienst is het financieel niet aantrekkelijk hun kind naar de peuter- of kinderopvang te laten gaan. Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij ouders waarvan er één geen betaalde baan heeft. Vanaf 1 januari 2017 draagt de gemeente in dat geval financieel bij aan de opvang van peuters van 2,5 tot 4 jaar.

Gesubsidieerd tarief voor peuters van éénverdieners

Als ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag volgens de Wet kinderopvang, kunnen zij voor deelname aan de peuter- of kinderopvang in aanmerking komen voor een gesubsidieerd tarief. Vanaf 1 januari 2017 draagt de gemeente financieel bij aan de opvang van peuters van 2,5 tot 4 jaar en die woonachtig zijn in de gemeente Berkelland. Dit voor maximaal 2 dagdelen van totaal maximaal 6 uur per week en voor maximaal 40 weken per jaar. Dit draagt eraan bij dat de voorschool voor een ieder financieel bereikbaar is, zodat elk kind, op dit punt, gelijke kansen krijgt om zich te ontwikkelen

Ouders betalen een inkomensafhankelijke bijdrage

Ouders die in aanmerking willen komen voor een gesubsidieerd tarief moeten bij de kinderopvangorganisatie een verklaring inleveren dat zij geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Dit moet ook met een inkomensverklaring kunnen worden aangetoond. Op basis hiervan vraagt de kinderopvangorganisatie  subsidie aan bij de gemeente voor een deel van de kosten. Ouders krijgen daardoor een lager tarief in rekening gebracht. Zij betalen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. De kinderopvangorganisatie berekent deze op grond van de landelijk geldende kinderopvangtoeslagtabel.  

Aanvraag verloopt via de aanbieder van de peuter- of kinderopvang

Voor aanmelding of vragen hierover kunt u zich wenden tot de aanbieder van de peuter- of kinderopvang die opgenomen is in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.Ander nieuws