Header image

Stiefgoed nu ook in onze regio

Achterhoek -  Sinds januari kunnen stiefouders, bonusouders, plusouders en alle andere ouders uit de Achterhoek, die binnen een samengesteld gezin functioneren, ondersteuning vinden bij Stiefgoed Doetinchem in Ulft. Want hoe je de stiefouder ook noemt "Een samengesteld gezin vormen is vaak complex."

 

Stiefgoed in de Achterhoek

Er zijn in de Achterhoek steeds meer vaders en moeders die ook zorgen voor de kinderen van hun nieuwe partner. Sommigen van hen hebben zelf geen kinderen, maar wonen wel een deel van de week samen met de kinderen van hun partner. En dat is niet altijd even makkelijk.  

Stiefgoed Nederland, een landelijke hulporganisatie bestaande uit professionals die zelf ook in een samengesteld gezin wonen, heeft daarom in het najaar van 2017 een vestiging voor de Achterhoek geopend in Ulft.

 

Ondersteuning, workshops en contacten

Stiefgoed biedt ondersteuning tijdens de verschillende fases van het samengestelde gezin. Zo zijn er workshops ter voorbereiding op het nieuwe gezin. Ook worden er contactmomenten tussen stiefouders gefaciliteerd waarbij de issues waar men tegenaan loopt besproken kunnen worden. Altijd gevolgd door tips en adviezen hoe het anders kan. Tot slot is het ook mogelijk een coachingtraject te volgen waarbij gericht gewerkt wordt aan situaties die niet lekker lopen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de invloed die de andere biologische ouder heeft in het nieuwe gezin, de 'rare' jaloerse gevoelens ten opzichte van de stiefkinderen, het verdelen van de aandacht tussen je nieuwe partner en je kinderen. Er spelen verschillende dynamieken in een samengesteld gezin die in een kerngezin nooit voorkomen. Een samengesteld gezin vormen is hierdoor vaak makkelijker gezegd dan gedaan.

 

Aanstaande dinsdagavond 6 februari is er een gratis spreekuur in het klooster aan de F.B. Deurvorststraat 43 te Ulft. De eerstkomende workshop Nieuw Samengesteld Gezin vindt plaats op woensdag 21 februari van 19:30 tot 22:00 uur. Aanmelden of meer informatie? http://www.stiefgoed.nl/locaties/doetinchem/Ander nieuws