Header image

Start bouw in Berkelland voortaan binnen 26 weken

BERKELLAND - Het college van Berkelland heeft besloten de beleidsregels ‘intrekken van niet gebruikte omgevingsvergunningen voor bouwen van woningen’ in te trekken. Dit betekent dat een afgegeven bouwvergunning voortaan na de wettelijke termijn van 26 weken kan worden ingetrokken. Deze termijn was in Berkelland 52 weken.

 

 

Het college wil snel in kunnen spelen op ontwikkelingen die ten goede komen aan het woon- en leefklimaat van Berkelland. En wil daarom ruimte hebben om ongebruikte omgevingsvergunningen voor bouwen sneller in te kunnen trekken. Wethouder Patricia Hoytink: “We moeten slimme keuzes maken waarmee wij het kenmerkende prettige wonen en ondernemen in Berkelland kunnen behouden. Dat betekent ook dat we de termijn voor de start van de bouw inkorten naar de wettelijke termijn van 26 weken.” 

 

De wijziging naar de wettelijke termijn voor 26 weken geldt voor alle toekomstige en al verleende omgevingsvergunningen. De termijn gaat in op het moment dat een omgevingsvergunning voor bouwen is afgegeven. Dit betekent dat als er gedurende 26 weken niet gestart is met de bouw, het college kan besluiten om de verleende vergunning geheel of gedeeltelijk in te trekken. De huidige beleidsregels en de termijn van 52 weken golden vanaf 1 januari 2012. Dit verandert nu naar 26 weken.Ander nieuws