Header image

Spoorverdubbeling Zevenaar–Didam grote stap dichterbij

ACHTERHOEK - Provincie Gelderland, Stadsregio Arnhem Nijmegen, gemeente Zevenaar en ProRail zetten in op een spoorverdubbeling tussen Zevenaar en Didam en een langzaam verkeer tunnel onder het spoor bij het nieuwe Liemers College. Nog deze maand wordt een voorstel voor de verdere uitwerking voorgelegd aan Gedeputeerde Staten en het College van Bestuur van de Stadsregio. Station Zevenaar Poort is op dit moment niet inpasbaar in de dienstregeling. De intentie om het station te realiseren blijft aanwezig, maar een eventuele aanleg wordt gefaseerd. Provinciale Staten besluiten na zomer over de spoorverdubbeling Zevenaar-Didam.

Gedeputeerde Conny Bieze: "Met zijn vele treinen en spoorwegovergangen is de spoorlijn Arnhem-Winterswijk kwetsbaar en overbelast. Met de spoorverdubbeling tussen Zevenaar en Didam lossen we één van de grootste knelpunten op. Hiermee maken we het spoor in de Achterhoek sneller en minder gevoelig voor vertragingen."

De lengte van de spoorverdubbeling bedraagt ongeveer vier kilometer. Deze verdubbeling zal de betrouwbaarheid en robuustheid van de spoorlijk Arnhem-Winterswijk aanzienlijk verbeteren. De spoorverdubbeling kan op breed draagvlak rekenen en past binnen de strategie van provincie en stadsregio om de betrouwbaarheid van deze spoorlijn, die vaak slecht gewaardeerd wordt door de reizigers, te verbeteren. Het maatschappelijk nut van de spoorverdubbeling wordt onderschreven door de positieve score in de uitgevoerde kosten-batenanalyse. Een voorlopige kostenraming van ProRail gaat uit van een investering van ongeveer € 34 miljoen. Station Zevenaar Poort maakt deel uit van het knooppuntenbeleid van de stadsregio en neemt een belangrijke positie in op de S-as, die de ruggengraat vormt van het regionale treinverkeer. Het nieuwe station is op dit moment nog niet inpasbaar in de dienstregeling. Door deze stop zou er te weinig tijd over zijn voor de vervoerders om de dienstregeling volgens plan uit te voeren. De intentie om station Zevenaar Poort in de toekomst te realiseren blijft aanwezig bij de betrokken partijen. Voorwaarde is wel dat dit station duurzaam inpasbaar is in de dienstregeling. De meeste zekerheid hierover ontstaat wanneer een verdere verdubbeling van het spoor naar Doetinchem plaatsvindt. Na de realisatie van het dubbelspoor (streefdatum 2018) vindt een ijkmoment plaats, waarin integraal de balans wordt opgemaakt ten aanzien van station Zevenaar Poort. Hierbij wordt bekeken hoe het station optimaal in de dienstregeling ingepast zou kunnen worden en welke maatregelen daarvoor nodig zijn.

Uitstel van de langzaam verkeer tunnel, gelegen in het verlengde van de Einsteinstraat en tevens voorzien als perrontunnel voor het toekomstige station, is echter niet wenselijk. Deze tunnel is noodzakelijk voor onder andere een snelle en bovenal veilige ontsluiting van het Liemers College en de nieuwbouwwijk Groot Holthuizen. Het streven is deze tunnel in 2015 op te leveren. De tunnel dient toekomstvast te zijn en moet dus worden berekend op dubbelsporigheid en de mogelijke komst van station Zevenaar Poort.

In juni wordt het voorstel voor spoorverdubbeling en de langzaam verkeer tunnel voorgelegd aan Gedeputeerde Staten en het College van Bestuur van de Stadsregio. Provinciale Staten besluiten hierover na de zomer. De volgende stap is fase 2 van de planstudie, waarin onder regie van ProRail de ontwerpen voor de spoorverdubbeling en tunnel nader worden uitgewerkt. Ook starten ruimtelijke onderzoeken en wordt de kostenraming concreter. Vervolgens kunnen er in 2014 realisatiebesluiten worden voorgelegd aan de verantwoordelijke bestuursorganen.Ander nieuws