Header image

Ruimte op Laarberg voor bedrijven in de eiwitketen

ACHTERHOEK - De maakindustrie, agrofood en duurzame energie. Het zijn de drie pijlers onder het bedrijvenpark Laarberg in het oostelijke deel van de Achterhoek. Met het vorig jaar geopende Praktijkcentrum Eiwit Onderzoek (PEO) klopt Laarberg nadrukkelijk op de deur van productiebedrijven die een rol (willen) spelen in de eiwitketen. 

Laarberg, een private gebiedsonderneming gesteund door de gemeenten Berkelland en Oost Gelre, zijn de krachten gebundeld om de concurrentiepositie van de Achterhoekse regio te waarborgen en te verbeteren. De maakindustrie, traditioneel goed vertegenwoordigd in Oost­ Nederland, en de agrofoodsector zijn belangrijke doelgroepen, evenals bedrijven uit de circulaire en duurzame sector.

Arthur Borst, directeur van Laarberg, somt een aantal pluspunten van het bedrijvenpark op: “We hebben ruime kavels vanaf 5.000 m beschikbaar en vestigingsmogelijkheden voor ondernemingen tot en met milieucategorie 5.1. Bijkomend voordeel is de erfpachtregeling die wij kunnen hanteren, waardoor de investering van nieuwe  ondernemingen beperkt kan blijven. Verder heeft Laarberg naast uitstekende faciliteiten een professioneel team dat nieuwkomers op het bedrijventerrein helpt met het realiseren van hun vestiging en met het verkrijgen van vergunningen. Eenmaal hier gevestigd, profiteren de nieuwe ondernemingen van de sterke maakindustrie, de krachtige agrarische sector in de Achterhoek en Twente en het grote technisch arbeidspotentieel. Daar komt bij dat het onderwijs-klimaat in onze regio gericht is op de behoefte van het bedrijfs­leven. Kortom, bij ons is volop ruimte om te ondernemen.” Neem je de ruimte letterlijk, dan betekent dat concreet dat het bedrijventerrein in Groenlo van de 65 hectare er nog de helft beschikbaar heeft. Borst: “De 25 hectare van fase 1 zijn vrijwel allemaal uitgegeven. Voor fase 2 is de uitgifte inmiddels gestart. Regionaal gezien is Laarberg een groot bedrijventerrein, dé locatie voor innovatieve, toekomstgerichte ondernemingen.” Hij benadrukt dat het ligt aan de nieuwe N18, de ‘levensader’ van de Achterhoek die de wegverbinding vormt met het achterland en via de aansluiting op de A35 ook met Duitsland. “En Laarberg krijgt een eigen afslag op de N18, zodat het park logistiek gezien heel goed bereikbaar is.”

Het bedrijf Mueller BV, expert in warmtewisseling en de productie van vloeistofopslagtanks (waaronder agrarische melktanks) is een van de nieuwe bedrijven die voor Laarberg heeft gekozen. De Nederlandse tak van de Amerikaanse Paul Mueller Company voegt haar vier verschillende locaties inclusief het hoofdkantoor samen tot één bedrijf. Dat betekent dat op Laarberg een nieuwe productiehal van 18.000 m² en een hoofdkantoor van circa 2.500 m² komen die in februari 2018 worden opgeleverd. De clustering moet voor betere onderlinge samenwerking en synergie zorgen bij Mueller dat circa 275 medewerkers heeft. “Het prima arbeidspotentieel en moraal hier in de Achterhoek en de binding met de agrarische sector deden het bedrijf voor Laarberg kiezen”, aldus Borst.

Een andere belangwekkende ontwikkeling die goed past in de opzet van Laarberg is het realiseren van een biobased transitiepark aan de noordkant. Die strook gaat onder meer bestaan uit een solarpark gecombineerd met natuur en watercompensatie, en een bioraffinagefabriek die koeien en varkensmest en bermgras zal verwerken tot ‘groen’ gas, schoon water en mineralen voor kunstmest. Borst: “We zien het als een uitdaging om mest op een duurzame wijze te verwaarden. Op Laarberg gaat het om 43 miljoen m3 geproduceerd biogas per jaar. Dan praten we over serieuze getallen.” Bij de oprit naar de N18 zal verder een duurzaam tankstation met onder meer groengas, vloeibaar aardgas en waterstof van Kuster Olie komen.

De blikvanger op Laarberg is het Praktijkcentrum Eiwit Onderzoek (PEO) dat startups faciliteert op het gebied van eiwitproductie uit bijvoorbeeld eiwitrijke reststromen en gewassen. De functie van het PEO past goed in het beleid van de provincie Gelderland dat duurzaam gebruik van de grote hoeveelheden landbouwgrond en de plantaardige eiwitproductie stimuleert. “En wij steunen die ontwikkelingen van harte, niet met alleen praten maar vooral met doen”, zegt Christaan Kats, voormalig directeur van Laarberg en nu procesmanager van het PEO. Met de groeiende wereldbevolking zal de voedselproductie omhoog moeten, waarin plantaardige eiwitten hard nodig zullen zijn.

Kats: “Wij willen op regionale schaal onderzoek/onderwijs en bedrijven verbinden maar we willen ook iets ‘fysieks’ doen. We hebben voortgeborduurd op het gedachtengoed van het Biobased

Innovation Cluster Oost Nederland (BICON), een initiatief van de provincie dat zich richt op de pijlers vezels, mest en biomassa. Daar is de naam BIC Achterhoek uit voortgekomen dat met name het thema plantaardig eiwitonderzoek centraal stelt.” De

PEO procesmanager kwam in contact met het bedrijf Biorefinery Solutions (BRS) dat op zoek was naar een onderzoeksfaciliteit voor plantaardig eiwitonderzoek. Na enkele gesprekken en met subsidie van de provincie kwam de labfaciliteit op Laarberg tot stand. Ondernemingen kunnen daar met eigen mensen vertrouwelijk aan de slag. Innovatiehub BRS en haar werkmaatschappij ABC Kroos (zie inzet) maken nu voor 50 procent gebruik van het PEO.

Het bedrijf IP&D Experts, gespecialiseerd in drogen en poedervormen, gebruikt een deel van de overige onderzoekscapaciteit in het PEO. “Een aanwinst voor de eiwitketen en de biobased economy in Oost Nederland”, noemt Kats de komst van de IP&D experts.

 Ander nieuws