Header image

Rooms-Katholieke scholen Eibergen brainstormen over toekomst

EIBERGEN - De basisscholen in Eibergen gaan middels een brainstormavond nadenken over de toekomst van het basisonderwijs in deze plaats. Deze avond wordt op 27 maart a.s gehouden in het gebouw van R.K. De Schakel aan de Ketterinksteeg.

Aan de Ketterinksteeg in de wijk 't Simmelink werden ooit drie schoolgebouwen gebouwd voor de drie 'zuilen' openbaar, protestants-christelijk en Rooms-Katholiek. Ook in deze wijk zijn de gevolgen van de krimp merkbaar, want er zijn er nog maar twee van de drie gebouwen in gebruik.

Stichting Oponoa sloot een paar jaar geleden openbare school De Steege. Schoolbestuur VCO heeft plannen om vanaf 2018 de Julianaschool over te plaatsen naar een gezamenlijke huisvesting op de vroegere plek van de technische school Het Assink aan de Prins Bernhardstraat. Het gebouw van de Julianaschool komt dan ook leeg te staan.

Voor de Rooms-Katholieke scholen wordt gedacht aan centralisatie in de wijk 't Simmelink in Eibergen. Leerlingen van R.K. De Regenboog zouden dan naar De Schakel kunnen. De brainstormavond begint op 27 maart a.s. om 19.30 uur en ouders, buurt- en wijkbewoners, raadsleden en andere belangstellenden zijn hiervoor uitgenodigd.

 Ander nieuws