Header image

Open dag aula Deugenweerd Borculo

BORCULO - Begin jaren zeventig werd door de gezamenlijke Kerken en het Begrafenisfonds in Borculo een stichting opgericht voor de exploitatie van een mortuarium met aula aan de Deugenweerd 7 in Borculo. Het gebouw aan de Deugenweerd werd eind jaren negentig aanzienlijk uitgebreid. In de jaren 2003/2004 werd het gebouw verfraaid met in totaal elf glas in lood ramen vervaardigd door de inmiddels zeer bekende glaskunstenares Annemiek Punt. De laatste (inpandige) uitbreiding van het gebouw met een zogenoemde 24-uurskamer is onlangs gereed gekomen. Op zaterdag 4 maart wordt er, te gelegenheid van de opening van de 24-uurskamer 'open huis' gehouden bij Deugenweerd 7. Van 10.30 tot 14.00 uur kunnen belangstellenden binnen komen kijken. De openingshandeling van de 24-uurskamer is tussen 10.30 en 11.00 uur.

Het huidige bestuur van de stichting bestaat uit de heren Jan ten Thije (voorzitter), Frans Jansen (secretaris), Johan Lankwarden (penningmeester) en Hans Klein Willink (ondershoudszaken). Johan Lankwarden is vanaf het begin bij de aula betrokken. Eerst als financieel adviseur en later als bestuurslid in de functie van penningmeester. Dit jaar wordt intern stil gestaan bij zijn 40-jarig jubileum als bestuurslid. Verder wordt de huishoudelijke dienst, die onder andere zorgt voor koffie/thee tijdens condoleance/familiebezoeken, gevormd door de dames Ypie Hoftijzer-Veenstra, Marietje Klanderman en Angelique Brunsveld.

Het daadwerkelijke gebruik van de aula is uitbesteed aan Uitvaartverzorger Monuta, die in principe alle andere uitvaartverzorgers gelegenheid biedt ook van de aula gebruik te maken. De aula Deugenweerd is al meer dan 40 jaar een plek waar van menig dierbare voorgoed afscheid is genomen en daardoor een markante plaats in de Borculose samenleving heeft.

Iedereen die een kijkje wil komen nemen is van harte welkom. Het bestuur en uitvaartverzorger Monuta zullen belangstellenden graag ontvangen en eventuele vragen beantwoorden. De dames van de huishoudelijke zorgen dat er verse koffie/thee is.Ander nieuws