Header image

Nieuwe procedure vergunning speelautomatenhal Eibergen

EIBERGEN - Er komt een nieuwe procedure voor de verlening van een speelautomatenvergunning. Op 12 april 2016 heeft de gemeenteraad de Verordening speelautomatenhal Berkelland 2016 vastgesteld. Die biedt de mogelijkheid om met een vergunning van de burgemeester één speelautomatenhal in Eibergen te exploiteren.

 

Dit kan alleen in één van de vijf aangewezen gebieden in Eibergen. In de overige kernen van de gemeente kan op grond van de Speelautomatenhalverordening geen vergunning voor een speelautomatenhal worden verleend.

De vorige procedure heeft geen exploitant  opgeleverd

Er zijn na 2016 drie aanvragen ontvangen. Van die drie aanvragen is er meteen al één afgevallen, omdat de locatie buiten het aangewezen gebied lag. De tweede aanvrager heeft zich later – tijdens de procedure - teruggetrokken. De derde aanvrager heeft zich pas teruggetrokken na een presentatie aan de burgemeester, de politie en betrokken ambtenaren. De reden dat deze aanvrager zich heeft teruggetrokken was de korte duur van de vergunning (5 jaar). Daardoor had men geen zekerheid dat de kosten terugverdiend zouden worden.

Er wordt een nieuwe procedure gestart

Nu heeft zich een mogelijke nieuwe gegadigde gemeld. Daarom willen B&W een tweede procedure voor de verlening van een vergunning van een speelautomatenhal starten. Zij willen dat via een zorgvuldige procedure doen en openbaar kenbaar maken dat de gemeente een vergunning te vergeven heeft. Op deze manier wordt er ruimte gecreëerd voor andere ondernemers om mee te dingen naar de mogelijkheid tot het verkrijgen van deze vergunning. Wethouder Patricia Hoytink-Roubos was en is tegen dit speelautomatenbeleid.Ander nieuws