Header image

Needse Kostersteen terug in volle glorie

NEEDE - Vanaf de overgang van katholiek naar protestant in de grote kerk in Neede in 1616 werden na afloop van de kerkdienst vanaf de kansel door de dominee mededelingen van algemene aard voorgelezen.

In 1669 werd dit verboden door het kerkbestuur. Voortaan gebeurde dit door de koster vanaf een grote steen buiten de kerk.

Eind 19de eeuw kwam aan dit gebruik een einde. Er kwamen kranten, spoorverbindingen etc.. Wel kwam er een dorpsomroeper die op de hoeken van de straten aandacht vroeg voor dorpsnieuwtjes.

De kostersteen werd vergeten en raakte overwoekerd door struiken.

St. Needse beelden die de restauratie van de middeleeuwse beelden in dezelfde kerk succesvol heeft afgerond, heeft de kostersteen onder zijn hoede genomen. De gemeente Berkelland heeft de steen een betere plek gegeven op het plein voor de kerk en de stichting heeft gezorgd voor een plaquette die het doel van de steen uitlegt.

Ook heeft de Stichting ervoor gezorgd dat de voorbijganger door middel van een schitterend publicatiebord gewezen wordt op de unieke beeldencollectie in de kerk.Ander nieuws