Header image

Militaire oefening van 5 t/m15 september in Gelderland

GELDERLAND - Het ministerie van Defensie houdt van 5 tot en met 15 september 2016 een militaire oefening. De oefening speelt zich af in het gebied tussen Arnhem, Apeldoorn, Lochem, Zutphen en het noordelijke deel van Berkelland. Er doen 22 militairen, 5 terreinauto’s, 3 vrachtwagens en 3 boten mee.

 

Het betreft een oefening van het Opleidings- en Trainingscentrum Manoeuvre. De verkenners in opleiding worden getraind in het verplaatsen met de voertuigen, te voet en met (opblaas)boten. Verkenners mogen niet opvallen, dus u zult er weinig tot geen last van ondervinden. De militairen en de voertuigen verplaatsen zich gewapend. Er wordt echter geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie. In principe wordt alleen gebruik gemaakt van openbare wegen, paden en terreinen. De eenheid vraagt van te voren aan de eigenaren/beheerders toestemming voor het gebruik van particuliere terreinen of objecten. Er zal alles aan gedaan worden om overlast en hinder aan burgerverkeer te voorkomen.

 

Is er, ondanks voorzorgsmaatregelen, toch schade door de oefening ontstaan? Dan kunt u dit melden aan: Ministerie van Defensie, Sectie Claims, Postbus 90004, 3509 AA  Utrecht, telefoon 030-2180420.Ander nieuws