Header image

Kunstwerk Armworstelen verplaatst naar sportpark De Sonders

BELTRUM - Niet alleen voor de voetballers, ook voor vrijwilligers bij vv VIOS is de winterstop afgelopen. Niet dat ze de afgelopen tijd stil hebben gezeten, maar het weer laat weer andere werkzaamheden toe. Momenteel wordt er door deze voetbalvrijwilligers hard gewerkt aan het fraaier en nog veiliger maken van de entree op sportpark De Sonders. Met ruim 2000 bezoekers per week is overzicht een belangrijk issue.

Een overdekte fietsenstalling zal wordt binnenkort geplaatst worden en nieuw groen zal de entree ruimtelijker, overzichtelijker en frisser gaan maken. Hiervoor zal er gesnoeid en wat gerooid worden aan de 'tenniszijde' van de entree. Voor het groenplan heeft Beltrummer Tonnie Slutter namens de gemeente Berkelland getekend.

Het kunstwerk Armworstelen is inmiddels door de voetbalvrijwilligers verplaatst en zal rondom verder worden aangekleed. In het afgelopen weekend werden al vele vragen gesteld over de betekenis van het uit 1989 daterende fraaie kunstwerk. Hieronder de omschrijving zoals deze eveneens via google is te vinden. Bestuur en leden van vv VIOS zijn blij dat woorden als sportief, kracht en vriendschap weer terugkeren. Dit alles in een vormgeving die past bij de kernwaarden van Beltrum.


Beeld van twee aan tafel zittende figuren die de ellebogen op tafel hebben geplaatst, de handen ineengeslagen hebben en aan het 'armpje drukken' zijn. Het werk is van Ronald Tolman en gemaakt op verzoek van de Beltrumse Raad van Overleg. Met 'Armworstelen' wil Tolman het agrarische karakter (door haar organische huid), de kracht (door de krachtsport die hier wordt uitgeoefend) en vriendschap (door de vriendschappelijke wedstrijd) laten zien. Het kunstwerk toont twee aan tafel zittende figuren die de ellebogen op tafel hebben geplaatst, de handen ineengeslagen hebben en aan het 'armpje drukken' zijn. Door de ruwe, knoestige afwerking van het beeld is hieraan een krachtige met de natuur verbonden gestalte gegeven.Ander nieuws