Header image

Informatieavond taxibedrijven in de Achterhoek

ACHTERHOEK - ZOOV bereidt zich voor op de aanbesteding van het leerlingenvervoer in de Achterhoek. Na de zomervakantie wordt ook dit vervoer uitgevoerd door ZOOV. Voor geïnteresseerde taxibedrijven is er donderdag 23 februari 2017 een informatieavond. De bijeenkomst begint om 19.30 uur bij Beusink recreatie, Lievelderweg 106 in Lievelde.

 

Sinds 1 januari 2017 verzorgt ZOOV het voormalige regiotaxi-vervoer. Na de zomervakantie komt hier ook het leerlingenvervoer bij en per 1 augustus 2017 het overige ‘routevervoer’. Dit is onder meer het Jeugdwet-vervoer en het vervoer van inwoners met een Wsw-indicatie (Participatiewet) naar hun werkplek. In de komende periode wordt de uitvoering van dit leerlingenvervoer en overige routevervoer door ZOOV aanbesteed.

Kleinere taxibedrijven

Tijdens de informatieavond geeft ZOOV een toelichting op de opzet van de aanbesteding. Zo volgt er uitleg over de aanbestedingsprocedure en de werkwijze van TenderNed, het online marktplein voor aanbestedingen van de Nederlandse overheid. Daarnaast komen de opzet van het bestek en de opdeling in deelopdrachten aan bod . Omdat het ook mogelijk wordt om voor delen van het vervoer in te schrijven, zijn ook kleinere taxibedrijven van harte uitgenodigd voor deze informatieavond.

Geen discussieavond

De informatieavond vindt plaats bij Beusink recreatie aan de Lievelderweg 106 in Lievelde en begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). De bijeenkomst is niet bedoeld als discussie- of bespreekavond. Er wordt dus geen inhoudelijke informatie verstrekt over de eisen of toelichting op de eisen gegeven. Vragen hierover kunnen tijdens de aanbestedingsprocedure worden gesteld. Vanaf vrijdag 24 februari zijn alle documenten te vinden op TenderNed. De definitieve gunning vindt voor de zomer plaats.

Aanmelden

Aanmelden voor de informatieavond is niet verplicht, maar heeft wel de voorkeur. Dit kan via info@zoov.nl.

 Ander nieuws