Header image

Gemeente Berkelland start met integrale controles horeca

BERKELLAND - In Berkelland is veel horeca. Hiermee worden niet alleen inrichtingen met een Drank- en Horecavergunning bedoeld, maar ook inrichtingen waarvoor geen Drank- en Horecavergunning is verleend, maar wel horeca gerelateerde activiteiten plaats vinden.

Integraal in dit verband betekent dat door diverse disciplines op allerlei aspecten gecontroleerd wordt. Dat betekent dat er 2 of 3 personen namens de gemeente en de Omgevingsdienst Achterhoek het pand zullen bezoeken en controleren. Als dat van toepassing is, wordt gekeken naar Drank- en Horecawet, Wet op de kansspelen maar ook brandveiligheid en milieuaspecten.

 

Het is de bedoeling om horeca-inrichtingen eens in de drie jaar aan de beurt te laten komen tijdens de integrale controles. Maar een onderneming waar problemen aan het licht zijn gekomen kan binnen een jaar meer controles krijgen. Bezoeken worden aangekondigd.

 

Elke ondernemer, waarvan de onderneming is gecontroleerd, ontvangt een brief van de gemeente waarin wordt uitgelegd waarop is gecontroleerd, wat wel en wat niet, in orde was. Eventueel wordt een aantal te treffen maatregelen opgelegd. Op de uitvoering daarvan wordt ook gecontroleerd. Het niet treffen van de maatregelen kan vergaande consequenties hebben. Er kunnen boetes worden opgelegd en het kan zelfs leiden tot tijdelijke of permanente sluiting.

 

Veiligheid staat hoog in het vaandel van de gemeente Berkelland en de nadruk van deze controles ligt ook op het aspect veiligheid. Een bezoeker van een horecaonderneming mag er op vertrouwen dat de onderneming die hij bezoekt, voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid en gezondheid.Ander nieuws