Header image

Geitenstop in regels Gelderse Omgevingsvisie en Verordening

GELDERLAND - In augustus heeft de provincie Gelderland de geitenhouderijen op slot gezet met een Voorbereidingsbesluit, dat een rechtstreekse werking heeft van een half jaar.  


Gedeputeerde Staten (GS) leggen vandaag voorstellen ter visie om regels in de omgevingsvisie en -verordening op te nemen, die de geitenhouderij op slot zetten. Doel van deze voorstellen is dat geitenhouderijen niet meer groeien en uitbreiden. Ook mogen er geen nieuwe bijkomen en kunnen bedrijven niet meer omschakelen naar geitenhouderijen. Gemeenten krijgen 2 jaar de tijd om hun bestemmingsplannen hier op aan te passen. Elk jaar bespreken GS de situatie met gemeenten, GGD en sector.
 
Op slot
Uit Rijksonderzoek blijkt dat omwonenden in een straal van 2 kilometer om geitenhouderijen meer kans op longontsteking hebben. Dat was aanleiding voor Brabant om de geitenhouderij op slot te zetten. In Gelderland groeit de sector sneller dan in Brabant, terwijl er hier relatief meer omwonenden zijn. Verantwoordelijk gedeputeerde Jan Jacob van Dijk: "Jaarlijks bespreken we de stand van zaken met gemeenten, de GGD en de geitenhouderijsector. Als bekend is wat de oorzaken zijn voor het verhoogde risico op longontsteking, komt er ook zicht op maatregelen. Dan is het aan het Rijk om beleid te maken, maar gaan we in Gelderland zeker óók op zoek naar mogelijkheden om de geitenhouderij te verduurzamen. We kunnen dan de regels in de verordening en visie aanpassen."
 
Wijzigingsvoorstellen ter inzage
De voorstellen om de Gelderse Omgeving Visie en -Verordening aan te passen liggen vanaf vandaag tot en met 31 oktober ter visie. Iedereen kan digitaal, mondeling of schriftelijk zienswijzen indienen. Op woensdag 4 oktober vindt er een inloopbijeenkomst plaats op het Huis der Provincie tussen 18.00-20.00 uur. Daar zijn medewerkers van de provincie aanwezig voor het beantwoorden van vragen over deze wijzigingsvoorstellen en kan mondeling een zienswijze worden ingediend.
 
Planning
Naar verwachting bieden GS de actualisatieplannen en de reactienota aan Provinciale Staten (PS) aan vóór 22 november 2017. Daarna organiseren PS naar verwachting een hoorzitting voor álle wijzigingsplannen voor de Gelderse Omgevingsvisie en -verordening. Naast de voorstellen om de geitenhouderij op slot te zetten, gaat het ook om andere wijzigingsvoorstellen. Vervolgens bespreken PS naar verwachting op 29 november 2017 de voorstellen in de Statencommissie en besluiten zij over alle voorstellen op 13 december 2017. Dat is nog binnen de periode van het voorbereidingsbesluit, zodat gemeenten geen uitbreidingsaanvragen in behandeling kunnen nemen.Ander nieuws