Header image

Diploma-uitreikingen Inburgering en Taalschool

DOETINCHEM/WINTERSWIJK - Vele tientallen mensen hebben dit schooljaar op het ROC Graafschap College een opleiding Inburgering of een cursus aan de Taalschool met succes afgerond. In de week van 8 tot en met 12 juli worden al deze mensen in het zonnetje gezet.

De Taalschool is in 2012 opgezet binnen de Sector Educatie & Participatie van het Graafschap College, om allerlei cursussen op het gebied van taal en rekenen, maar ook van sociale en professionele redzaamheid, bij elkaar te brengen. Zo kunnen Nederlandse volwassenen die om wat voor reden dan ook nooit goed hebben leren lezen en schrijven, op de Taalschool een cursus Nederlands voor laaggeletterden volgen. Mensen van buitenlandse afkomst volgen er een cursus Nederlands als tweede taal (NT2), en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen les krijgen in bijvoorbeeld digitale vaardigheden of specifieke werknemersvaardigheden, om zo meer kans te hebben op het vinden en houden van een baan.

Aan het Inburgeringsprogramma van het Graafschap College doen mensen met uiteenlopende achtergronden mee die, verplicht of vrijwillig, het inburgeringsexamen willen halen.

Voor al deze mensen is het behalen van een diploma, certificaat of schoolverklaring een belangrijke prestatie en de Sector Educatie & Participatie maakt daarom van de uitreiking ervan een bijzonder moment. Per groep wordt een feestelijke bijeenkomst georganiseerd, waarop naast het formele deel ook ruimte is voor zang, dans en muziek door de cursisten zelf.Ander nieuws