Header image

Dijkgraaf Hein Pieper officieel herbenoemd

GELDERLAND - Drs. H.Th.M. (Hein) Pieper is officieel herbenoemd als dijkgraaf van Waterschap Rijn en IJssel voor de komende zes jaar. Commissaris van de Koning Cornielje beëdigde de heer Pieper hiervoor bij Koninklijk Besluit in het waterschapskantoor te Doetinchem op maandag 3 april 2017.

 

Commissaris van de Koning Cornielje sprak tijdens de plechtigheid zijn waardering uit voor de inzet van de dijkgraaf in de afgelopen jaren, onder andere op het gebied van klimaat, duurzaamheid en grensoverschrijdende samenwerking.

 

Een dijkgraaf is voorzitter van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van het waterschap. De benoeming is een Koninklijk Besluit en geldt voor een periode van zes jaar.

 

Hein Pieper werd in 1962 geboren in Nieuw-Schoonebeek, Drenthe. Hij was onder andere lid van de CDA-fractie voor de Tweede Kamer in 2009-2010 en CDA-partijvoorzitter in Overijssel. Vanaf 2011 is hij dijkgraaf van Waterschap Rijn en IJssel. In die hoedanigheid is hij ook vice-voorzitter van de Unie van Waterschappen.

 

Koninklijk besluit

De dijkgraaf is bij Koninklijk Besluit herbenoemd. Voor de herbenoeming maakte het algemeen bestuur van het waterschap in november 2016 een aanbeveling op. Hierin stelde het bestuur dat het zeer tevreden is over de manier waarop de dijkgraaf zijn functie vervult. ‘De heer Pieper beschikt over de capaciteiten en persoonlijkheid die hem uitermate geschikt maken voor het uitvoeren van de werkzaamheden van een dijkgraaf’, aldus het algemeen bestuur.

Deze aanbeveling is doorgezonden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland en vervolgens naar de Minister van Infrastructuur en Milieu, die het Koninklijk Besluit heeft voorbereid.Ander nieuws