Header image

CDA: meer doen voor en met familiebedrijven

ACHTERHOEK- De Provinciale Statenfractie van CDA Gelderland wil dat de provincie Gelderland onderzoekt hoe zij meer kan doen voor en met familiebedrijven.

Statenlid Daisy Vliegenthart-Goedhart, woordvoerder Regionale economie: “Familiebedrijven zijn de ruggengraat van onze economie. Ze hebben een uniek profiel. Niet alleen omdat ze zorgen voor werkgelegenheid, maar óók vanwege hun bedrijfsfilosofie. Deze is o.a. gericht op continuïteit, maatschappelijk ondernemen en samenwerking. Stuk voor stuk bedrijfswaarden die succesvol zijn en waarvan het CDA vindt dat we ze moeten overdragen aan de volgende generatie. Ook in het werkdocument “De kracht van Oost-Nederland” wordt aangegeven dat familiebedrijven zorgen voor stabiliteit en dat zij hechte wortels hebben in de lokale gemeenschap. Daarnaast hebben familiebedrijven met specifieke uitdagingen te maken, waar ze soms wat extra steun bij nodig hebben. Denk daarbij aan bedrijfsopvolging en goed bestuur.”

Het CDA heeft hiertoe schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten. Daarin roept de partij het provinciebestuur onder meer op het voorbeeld van Overijssel te volgen. Daar is op 24 november een intentieovereenkomst getekend tussen de Provincie Overijssel, Hogeschool Windesheim, Hogeschool Saxion, VNO NCW Midden en MKB Midden, die tot doel heeft familiebedrijven optimaal te ondersteunen.

Ondersteuning kan bijvoorbeeld zijn op het gebied van goed bestuur of bedrijfsopvolging. Dit zijn onderwerpen die in familiebedrijven soms net iets lastiger liggen en waar zij wat steun bij kunnen hebben. Dit kan zijn door kennisdeling of het verbinden van bedrijven met gelijksoortige vraagstukken.

Het CDA is enthousiast over dit Overijsselse initiatief en ziet graag dat ook de provincie Gelderland onderzoekt hoe zij samen met partners uit het onderwijs en bedrijfsleven familiebedrijven kan ondersteunen. Een intentieverklaring als die in Overijssel zou een mooie aanvulling zijn op het economisch beleid van de provincie Gelderland en het zorgen voor een goed en stabiel economisch klimaat.

 Ander nieuws