Header image

Bouwweg N18 verboden

EIBERGEN - De aanleg van de nieuwe N18 leeft in de omgeving. Het werk trekt ontzettend veel bekijks: media, omwonenden en voorbijgangers kijken graag mee. Het liefst op de kortst mogelijke afstand.

 

De bouwweg die er inmiddels op veel plekken al ligt en in gebruik is, is uitermate geschikt als crossbaan of wandelroute voor in het weekend. Maar… die bouwweg is en blijft verboden toegang voor mensen. Ook in het weekend. U kunt er zelfs een boete voor krijgen.

Gevaren van de bouwplaats

De bouwweg wordt gemaakt voor het Noaber18-werkverkeer dat de nieuwe N18 aanlegt. Die bouwweg is nog geen N18. De weg is nog niet gemaakt voor ‘gewoon’ verkeer, zoals auto’s en fietsers. Op sommige plekken is de bouwweg nog verraderlijk, glad, niet egaal, en daarmee gevaarlijk. Wij willen om die reden voorkomen dat de bouwweg gebruikt wordt als transport- of als toeristische route.

Veilig bouwen

Bij Noaber18 staat veilig bouwen voorop en daar willen wij alle omstanders graag bewust van maken. Hoe voorkomen wij, als aannemer, eigenlijk zelf dat omstanders onaangekondigd en onbegeleid de bouwplaats betreden? Op veel locaties schermen wij ons werkterrein af met bouwhekken. Ook plaatsen wij waarschuwingsborden en vragen we onze uitvoerders en opzichters attent te zijn op de mogelijke aanwezigheid van omstanders. Maar het is praktisch onmogelijk om de 27 kilometer lange bouwweg te omheinen of te bewaken. Vooral in het weekend. Om te zorgen voor die veiligheid, hebben we ook uw begrip en medewerking nodig. 

Blijf op veilige afstand

Dus als u gaat kijken bij het werk aan de N18, blijf dan alstublieft op een veilige afstand en buiten het werkterrein. We willen u ook vragen andere geïnteresseerden aan te spreken die zich bewust of onbewust op het bouwterrein bevinden. Op die manier kunnen we er met z’n allen voor zorgen dat er straks een splinternieuwe weg ligt en iedereen daar gezond en wel overheen rijdt!Ander nieuws