Header image

Bibliotheek West Achterhoek vernieuwt ondanks bezuinigingen

WEST-ACHTERHOEK - Door gemeentelijke bezuinigingen moet bibliotheek West Achterhoek de komende jaren flink inleveren. Als gevolg daarvan wordt de bibliotheek, die de bibliotheekvoorzieningen in de gemeenten Bronckhorst, Doesburg en Doetinchem verzorgt, per 1 juli gereorganiseerd. De servicepunten in Gaanderen en de Huet zijn begin dit jaar gesloten maar de overige zes vestigingen en het servicepunt in Steenderen blijven open met ruime openingstijden. Er blijft in overleg met de gemeenten ruimte voor innovatie: de bibliotheek gaat zich richten op het verder ontwikkelen van digitale diensten en het verbeteren van de dienstverlening aan jongeren tot en met 17 jaar en mensen met leesproblemen.

Ondanks de forse bezuinigingen stelt de bibliotheek en haar medewerkers alles in het werk om de kwaliteit van de dienstverlening op peil te houden. Wieb Broekhuijsen, directeur van de bibliotheek: “De bibliotheek is een belangrijke voorziening voor heel veel mensen. Welke organisatie in de gemeente Bronckhorst, Doesburg of Doetinchem kan immers zeggen dat ze 28.000 leden heeft? Dat die nog altijd zeer intensief gebruikmaken van onze dienstverlening, mag blijken uit het feit dat we per jaar meer dan 800.000 (e-)boeken, tijdschriften, en dvd’s uitlenen.” Het meest concreet zullen de klanten van de bibliotheek merken dat er minder mensen achter de balie staan. In alle vestigingen is of wordt zelfservice gerealiseerd. Door het feit dat er minder personeel op de werkvloer rondloopt, wordt de service op afstand steeds belangrijker. Er is daarom een servicedesk die functioneert als achtervang voor medewerkers in de vestigingen en op afstand kan invallen. Daarnaast zullen op drukke tijden extra medewerkers worden ingezet.

Bibliotheek West Achterhoek biedt haar klanten een bibliotheek-app. Daar kunnen alle leden hun eigen account raadplegen, reserveren en verlengen én de openingstijden en de nieuwste aanwinsten bekijken. Maar de bibliotheek is ook te vinden op Facebook, Pinterest, Twitter, Hyves en Picasa. De nieuwe digitale diensten die worden ontwikkeld hebben als doel de toegang tot onze materialen in alle opzichten te verbeteren.

De vestigingen in De Huet en Gaanderen zijn afgelopen januari gesloten. Daarom hebben we daar met voorrang de Bibliotheek op School voor primair onderwijs ingericht. Inmiddels wordt er overleg gevoerd met de gemeente Doetinchem om dat ook op andere scholen te doen. Het overleg hierover met de twee andere gemeenten komt eveneens van de grond. Met het voortgezet onderwijs breiden de contacten zich langzaam maar zeker uit. We gaan daarbij uit van de vraag van de scholen. Vaak zijn scholen voor voortgezet onderwijs geïnteresseerd in het organiseren van lessen of het bevorderen van deskundigheid van docenten door de gecertificeerde mediacoaches van Bibliotheek West-Achterhoek. Voor mensen die moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt heeft de bibliotheek in Doetinchem de cursus “Klik en Tik” ontwikkeld. Daar krijgen mensen de kans om zich te oriënteren op internet. In Doesburg is voor laaggeletterden de Taalacademie actief, waar de bibliotheek een belangrijke partner bij is.

De bezuinigingen zijn hard aangekomen, er zijn ook gedwongen ontslagen gevallen. Toch is het personeel gemotiveerd om samen de nieuwe toekomst van de bibliotheek vorm te geven. Wieb Broekhuijsen: “We proberen daarover in overleg met onze subsidiegevers voor onze klanten een stelsel van kwalitatief goede bibliotheken behouden. We willen onze bezoekers, zowel kinderen als volwassenen, een aantrekkelijk assortiment en uitstekende service blijven bieden. Ik nodig iedereen daarom uit voor een bezoek om de bibliotheek zelf te ervaren. Dat kan in een vestiging in of dicht bij uw eigen woonplaats, maar ook digitaal op onze website www.bibliotheekwestachterhoek.nl.”Ander nieuws