Header image

Afscheid Arthur Bargerbos als voorzitter Zonnebloem Eibergen

EIBERGEN - Na vijf jaar voorzitter van de Zonnebloem afdeling Eibergen te zijn geweest, heeft Arthur  Bargerbos aangegeven te willen stoppen, hierbij speelde zijn leeftijd een grote rol. Arthur was een prominente verschijning bij de Zonnebloem en met zijn stentorstem wist hij de soms luid kakelende groep vrijwilligers tot stilte te vermanen. Een voorzittershamer had hij daarvoor nauwelijks nodig. Bij zijn afscheid werd hij toegesproken door de nieuwe voorzitter, die hem namens de afdeling prees voor onder anderen voor zijn trouw en inzet. Als blijk van waardering ontving hij een ingelijste oorkonde, waarop vermeld, dat hij tot erevoorzitter van de afdeling Eibergen werd benoemd. Na de lovende woorden en het  in ontvangst nemen van een mooi boeket, meldde hij zich gelijk aan als vrijwilliger en gaf daarbij te kennen dat hij in de toekomst bereid is om, waar nodig  hand- en spandiensten voor de Zonnebloem te blijven verrichten.

Aantredend als voorzitter is Frieda van Enk,  geen onbekende binnen de Zonnebloem, want zij is reeds acht jaar vrijwilligster en daarvan de laatste vijf jaar als bestuurslid PR zaken.  Ze neemt het stokje over van Arthur en in haar eerste toespraak zei ze: “De Zonnebloem is een mooie organisatie en ik ben er trots op dat ik als voorzitter deze afdeling mag leiden.”  De doelstelling van de Zonnebloem (opgericht in 1949) is om zich in te zetten voor langdurig zieken en mensen met een fysieke handicap, die in een isolement dreigen te raken. De Zonnebloem, landelijk één van de grootste  vrijwilligersorganisatie, biedt haar vrijwilligers diverse cursussen aan om het vrijwilligerswerk werk zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. Frieda van Enk deed een oproep aan de vrijwilligsters om vooral gebruik te maken van deze mogelijkheden, waar je ook in je dagelijkse leven veel aan kunt hebben en ook je zelf kunt ontplooien. Zelf heeft ze zich al opgegeven voor de cursus ‘In de taak gerold..’  specifiek gericht op het nieuwe voorzitterschap. Haar motto is NIET: ‘ Wie doot zoas wie het altied heb e doan’, maar ze ziet binnen de organisatie nog diverse punten, die voor verbetering vatbaar zijn. Met veel enthousiasme en 100%  inzet begint ze aan haar nieuwe taak. Voor de functie van PR bestuurslid en webmaster is nog geen vervanger gevonden. Wie meldt zich aan?

In tegenstelling tot eerdere berichten heeft secretaris Gerda Olthof te kennen gegeven nog een jaartje mee te willen draaien. In de komende periode kan ze dan het nieuwe bestuurslid Mieke Meijerink, die ook deze avond eveneens geïnstalleerd werd als algemeen bestuurslid en notulist,  inwerken en wegwijs maken in de diverse bestuurlijke taken. Het secretariaat blijft dus voorlopig bij Gerda Olthof, tel.: 0545- 47 14 78 zonnebloemeibergen@live.nl. www.zonnebloem.nl/eibergen Ander nieuws