Header image

Uitvoering Participatiewet Aalten per 1 januari 2016

AALTEN - Per 1 januari 2016 beëindigen gemeente Aalten en gemeente Oude IJsselstreek hun samenwerking voor de uitvoering van de Participatiewet binnen het ISWI. In het afgelopen jaar heeft gemeente Aalten zich daarom voorbereid op de invulling van deze dienstverlening vanaf 2016. Inmiddels hebben er gesprekken plaatsgevonden met de fusieorganisatie Wedeo/ISWI/Doetinchem, vanuit de intentie dat de gemeente Aalten voor de periode van 1 jaar de Participatiewet wil laten uitvoeren door deze fusieorganisatie. Daarmee is deze dienstverlening voor inwoners uit de gemeente Aalten, gewaarborgd.

Uitgangspunt is dat alle taken die nu zijn ondergebracht bij het ISWI, straks worden ondergebracht bij de fusieorganisatie Wedeo/ISWI/Doetinchem. Gemeente Aalten is van mening dat zij daarmee een betrokken organisatie met ervaren medewerkers heeft gevonden, waar voor iedereen die ondersteuning nodig heeft bij het vinden van (passend) werk, passende ondersteuningsmogelijkheden zijn.

Gemeente Aalten wil de afspraken met de fusieorganisatie vastleggen in een dienstverleningsovereenkomst. Vooralsnog betreft het een overeenkomst voor de duur van één jaar (2016). In dat jaar wordt gekeken hoe de samenwerking een vervolg kan krijgen.

De gemeenteraad besluit op 15 december 2015.Ander nieuws