Header image

Opening tentoonstelling Rubbings en Rituelen Aalten

AALTEN - In de expositie 'Rubbings en Rituelen' staan de zogenaamde ‘rubbings’ van beeldend kunstenaar Jenna Tas  centraal. Daarnaast zijn er maquettes van synagogen te zien, afkomstig van weerszijden van de Duits-Nederlandse grens. Ook is er een voor de sabbat gedekte tafel ingericht, eveneens met uitleg over de bijbehorende rituelen.

Jenna Tas (1933) is van Joodse komaf en voelt een grote betrokkenheid met het Joodse volk en wat de Joden is aangedaan in de Tweede Wereldoorlog. Die betrokkenheid is terug te zien in de thematiek van haar werk. Ze maakt gebruik van verschillende beeldende disciplines: fotografie, installaties, schilderkunst en digitale- en gemengde technieken. Door de bijzondere combinaties en materialen komt ze tot verrassende en vernieuwende kunst. Kunst waarmee ze wil communiceren, confronteren, uitdagen en emoties wil meedelen en oproepen.

Een rubbing is een door wrijving verkregen afdruk van een reliëf. Het werk dat in Aalten is te zien, is ontstaan door doeken over oude grafzerken op de Joodse Begraafplaats in Bredevoort te spannen en deze met grafietstiften te bewerken, waardoor de teksten van het reliëf op het doek worden overgebracht

De 12 rubbings die op deze wijze zijn ontstaan, werden vorig jaar overgedragen aan de Aaltense Musea. Jenna Tas droeg daarbij een gedicht  voor van Guillaume van der Graft:

Want alles waar wij in wonen
Wordt van ons afgescheurd.
Wij hebben ons lichaam verbeurd.
Het huis wordt ingenomen
Door wakker gebleven dromen.

Naast de rubbings zijn ook foto’s - dubbelportretten - aan de collectie van de Vereniging Aaltense Musea overgedragen. Een foto van de tekst op de grafsteen, geprojecteerd op het huis waar de overledene heeft gewoond. De dia’s die zijn gebruikt bij lezingen over de rubbings, zijn ook overgedragen en een fotoboek van het maken ervan. Gedurende de expositie zullen er lezingen worden gehouden, onder andere door Jenna Tas zelf, op donderdag 29 september 2016.

De expositie is voorbereid in samenwerking met de Vrienden van de Aaltense Synagoge, de synagoge van Winterswijk, de Volkshogeschool in Ahaus en het museum Humberghaus Dingden.

 Ander nieuws