Header image

CDA: groot belang van buurttaalonderwijs

AALTEN - Grensoverschrijdende onderwerpen vragen om een grensoverschrijdende aanpak. Met deze insteek bezocht het CDA Gelderland op vrijdag 10 maart de Gelderland-Duitsland-grensregio. Een ruime delegatie van kandidaat-Kamerleden en lokale CDA'ers tourde van noord naar zuid om aandacht te vragen voor de uitdagingen waar mensen in de grensregio voor staan.

 

Gelders Tweede Kamerlid en kandidaat op de CDA-kieslijst Jaco Geurts: "Voor mensen die wonen in grensregio's stop de samenleving niet bij de Duitse grens. Zij hebben te maken met alledaagse barrières op meerdere vlakken: bereikbaarheid, erkenning van diploma's en verschillen in sociale zekerheid en belastingen. Het CDA wil deze barrières wegnemen. Met name in krimpgebieden is de werkgelegenheid in Duitsland een belangrijke kans. Daarnaast kunnen wegvallende voorzieningen soms opgevangen worden door samenwerking met steden en dorpen over de grens."

 

In Aalten is er een bezoek gebracht aan Chr. College Schaersvoorde. Hier kregen de CDA'ers meer informatie over belang van Duitse taal in het onderwijs. Samenwerken en samenleven begint met elkaar verstaan en begrijpen. Het CDA onderstreept het belang van het buurtaalonderwijs en het erkennen van elkaars diploma's.Ander nieuws