Header image

Aalten wil reclame in openbare ruimte beter regelen

AALTEN - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten wil het plaatsen en aanbrengen van reclame in de openbare ruimte beter regelen en op elkaar afstemmen. Uitgangspunt hierbij is een betere beeldkwaliteit van de openbare ruimtes. Hiervoor is de nota Reclamebeleid ‘Zie door de borden uw boodschap weer!’ vastgesteld.

Reclame-uitingen vormen een steeds belangrijker beeldbepalend element in de omgeving. De kernen en het landelijke buitengebied zijn in enkele decennia volledig veranderd en de gemeente Aalten ervaart op dit moment de wildgroei van illegale reclame als onwenselijk. De zorg voor de beeldkwaliteit van de openbare ruimte is een belangrijke taak van de gemeentelijke overheid.

Het gemeentelijke beleid voor reclame-uitingen was tot nu toe verspreid over een aantal beleidsnota’s en de Algemene Plaatselijke Verordening. Door deze versnippering was niet altijd duidelijk wanneer men wel of geen reclamevergunning moest aanvragen. Met het nieuwe beleid komt er meer uniformiteit en ook de controle van de regels wordt versterkt. Uitgangspunt daarbij is dat illegale reclame moet worden verwijderd.

Het nieuwe reclamebeleid biedt bedrijven, verenigingen en andere organisaties wel alternatieve mogelijkheden voor het uiten van hun boodschap. Op strategische punten worden op termijn digitale informatieportalen geplaatst. Deze zijn zowel voor maatschappelijke als commerciële reclame te gebruiken. Ook worden in alle kernen plakzuilen geplaatst voor uitingen van verenigingen en ideële organisaties. Daarnaast worden in de gemeente enkele locaties aangewezen, waar borden geplaatst kunnen worden voor niet commerciële doeleinden.

Het nieuwe reclamebeleid biedt kwaliteitsimpulsen voor het buitengebied en de kernen van de gemeente Aalten en gaat uit van een gebiedsgerichte aanpak. Zo gelden voor het bedrijventerrein andere regels dan voor het recreatieve buitengebied van de gemeente Aalten. Met het aanpassen van de gemeentelijke welstandsnota en de APV wordt ook gebiedsgericht maatwerk geleverd.

Voor meer informatie kunt u terecht bij het team Bestuur, Communicatie en Openbare Orde van de gemeente Aalten, telefoonnummer: (0543) 49 33 53 of e-mail communicatie@aalten.nl.Ander nieuws